Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE har blivit medlem i Klimatarena Stockholm

Nyheter

På Klimatarena Stockholm samarbetar företag, offentliga aktörer och akademi för en klimatdriven verksamhetsutveckling i Stockholms län. PE Teknik & Arkitektur är engagerade i flera nätverk och intresseorganisationer och har nu även gått med i Klimatarena Stockholm.

Genom att vi engagerar oss i olika nätverk, både internt och externt, kan vi påverka och bidra till en hållbar utveckling. Alla organisationer och företag som är med i Klimatarena Stockholm samarbetar för att accelerera klimatomställningen i Stockholms län, och ambitionen är att gå före inom olika fokusområden.

En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030

Målet för fokusområde bygg och anläggning är att alla bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län byggs eller byggs om klimatneutralt samt förvaltas resurseffektivt senast år 2030. Utsläppen av växthusgaser från bygg- och anläggningsprojekt i länet ska minst halveras mellan åren 2022 och 2030.

– Klimatarena Stockholm är en viktig arena för utbyte av ny kunskap och ett sammanhang där vi på PE kan bidra med goda exempel och driva på utvecklingen av hållbara byggnader och deras närmiljö. På nätverkets kick-off 2024 hölls flera intressanta föredrag och det var tydligt att EU-reglerna för till exempel taxonomin och CSRD styr mot att skapa bättre förutsättningar för att vi ska minska byggbranschens klimatavtryck. Det var inspirerande att träffa alla engagerade medlemmar och jag ser fram emot vårt fortsatta arbete tillsammans, säger Fredrik Toller, affärsområdeschef för Arkitektur på PE.

PE deltar även i andra nätverk och organisationer, bland annat dessa:

  • UN Global Compact
  • IQ Samhällsbyggnad
  • Sweden Green Building Council
  • Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild
  • LFM30 – Lokal Färdplan för Malmö 2030
  • Business Region Göteborg
  • Svenska insititutet för standarder, SIS

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.