Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE förvärvar FAST Engineering Göteborg AB

Pressmeddelanden

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har idag tecknat avtal om förvärv av det Göteborgsbaserade företaget FAST Engineering Göteborg AB. Tillträde beräknas ske under andra kvartalet.

FAST Engineering är specialiserat på brandskydd och riskhantering och har en ledande position inom brandprojektering och riskanalyser i Göteborg. Företaget grundades 2010 och har idag 33 medarbetare på kontoren i Göteborg, Helsingborg och i Skien, Norge.

– Vi är glada att få välkomna FAST Engineering till Projektengagemang. Vi stärker vår redan starka grupp med både kompetens och kapacitet och utökar vår närvaro i Göteborgsområdet. Detta gör att vi nu kan leverera ett komplett erbjudande inom brandprojektering och riskanalys även i Göteborg. Övergripande säkerhets- och brandprojektering blir allt viktigare i byggprocessen eftersom det kopplas in i projektens tidiga skeden. Nu får vi bättre möjligheter att förutse och uppfylla våra kunders behov, säger Johan Renvall, Divisionschef Installation på Projektengagemang.

PE blir efter förvärvet  en av de ledande aktörerna i Sverige inom brandskyddsprojektering och riskhantering. Projektengagemang har sedan tidigare omkring femton konsulter som arbetar med brandprojektering och riskanalyser.

– FAST Engineering och Projektengagemang påminner mycket om varandra. Båda företagen är byggda genom engagemang och entreprenörsskap där individen är med och påverkar. Vi ser mycket fram emot denna spännande gemensamma resa och är övertygade om att den kommer gynna såväl medarbetare som kunder, säger Mikael Nylander, VD på FAST Engineering.

FAST Engineerings verksamhet delas in i följande tjänsteområden: Brandskyddsprojektering, riskanalys, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), analytisk dimensionering, brandförlopp och rökfyllnadsberäkningar, utrymningsdimensionering och ventilationsbrandskydd.

Ladda ned pressmeddelande