Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE anpassar verksamheten till följd av effekterna av covid-19

Regulatoriska pressmeddelanden

Till följd av effekterna av covid-19 har marknadsläget gradvis förändrats under senare delen av mars månad. För att minimera de finansiella effekterna av ökad osäkerhet och påverkan på verksamheten initierar PE implementering av korttidsarbete, kostnadsbesparingar och skjuter fram investeringar.

PE har haft en stark start på året och de åtgärder som vidtogs under 2019 har fått avsedd effekt. Den senaste tiden har dock aktivitetsnivån i marknaden påverkats av covid-19. För att minimera de finansiella effekterna orsakade av covid-19 genomför bolaget en rad aktiviteter. Bland annat kommer korttidsarbete att initieras i vissa delar av verksamheten och omfattar både administrativa medarbetare och konsulter. Detta kommer att genomföras i enlighet med nationella regelverk och i samråd med berörda fackförbund och målet är att kunna återgå till normal verksamhet så snart läget gör det möjligt. Samtidigt har en kostnadsöversyn inletts, planerade investeringar skjuts på framtiden och vi avser att nyttja de statliga stödåtgärder som kan vara tillämpliga för PE. Som alltid är hälsan och säkerheten för medarbetare, kunder och samarbetspartners av högsta prioritet. Den finansiella påverkan till följd av covid-19 är för tillfället inte möjlig att förutse.

­­– De allra flesta av våra verksamheter har inte berörts av det förändrade marknadsläget och i januari och februari levererade vi ett starkt resultat i linje med våra förväntningar. De aktiviteter vi genomförde 2019 har fått förväntad effekt och vi har haft en hög beläggningsnivå och fullt fokus på att leverera i uppdragen åt våra kunder. Nu ser vi dock över alla våra kostnader, skjuter på planerade investeringar och implementerar korttidsarbete i de enheter som nu påverkats av osäkerheten på marknaden, säger Per-Arne Gustavsson, VD och Koncernchef på PE.

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 11:55 CET DEN 3 APRIL 2020.

Ladda ned pressmeddelande