Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Illustration: FOJAB

Nya bostäder i KL-trä på en innergård i Vasastan

Nyheter

Mitt på en innergård i Vasastan i Stockholm byggs just nu ett gårdshus med 20 hyreslägenheter. Husets stomme ovan mark produceras helt i korslimmat trä, en lösning som både är miljösmart och effektiv. PE Teknik & Arkitektur står för konstruktionen och bidrar med en rad andra kompetenser.

På en innergård i Vasastan, där det tidigare har stått ett gårdshus, byggs just nu fastigheten Modellen 4. Huset projekteras för att möjliggöra miljöcertifiering enligt Svanen. Byggherre är Wallfast, som även äger gatuhuset ut mot Karlbergsvägen på samma tomt, och entreprenör är MVB Öst. Det nya gårdshuset har en platsgjuten källare och sex våningar i korslimmat trä (KL-trä). PE ansvarar för konstruktionen och har levererat bygghandlingar och projekterat stommen i KL-trä, samt bidrar även med kompetens inom VVS, landskapsarkitektur, el och VA i projektet.


Miljösmart att bygga med korslimmat trä

Det har blivit allt vanligare att använda KL-trä, som är både miljösmart och effektivt, istället för betong och stål i byggnationer. Modellen 4 har en stomme som produceras i KL-trä, vilket är en stor miljöbesparing då koldioxidutsläppet generellt sänks med cirka 33% jämfört med en stomme i betong. PEs byggnadskonstruktörer har också använt sig av träbalkar i limträ och LVL (fanerlaminatträ) i så stor utsträckning som möjligt.

– I en träbyggnad blir akustiken och brandskyddslösningarna annorlunda mot en byggnad i betong, vilket har varit en central fråga i skapandet av en hållbar boendemiljö. Detta har ställt krav på hur stommen kläs in men också på hur den kopplas ihop i byggnaden. Här har det krävts en tät samordning mellan discipliner som akustik, brand och konstruktion för att tillsammans komma fram till en bra byggbar lösning, säger David Tönseth, uppdragsansvarig på PE.


Logistikutmaningar

En stor utmaning i projektet har varit att Modellen 4 byggs på en innergård och den enda vägen för att transportera byggmaterial är via en portik. Det hade varit för riskabelt att lyfta material över hustaken, vilket medförde att alla KLT-element till stommen behövde projekteras så att de gick in igenom portiken. Det var också viktigt att säkerställa att de inte var för tunga för den lilla bandvagnen som transporterade in elementen till kranen på innergården. Dessa utmaningar har krävt noggrann planering och kreativitet av alla involverade.

Modellen 4 beräknas stå klar för inflyttning i augusti 2024.


Läs mer om kvarteret Modellen:

Modellen 4 (mvbab.se)

Som ett flaskskepp (Wallfast.se)

Bilder

Foto: Wallfast/StudioS19