Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Ny Sifo-undersökning visar: Svenskarna missnöjda med bostadsutbudet

Pressmeddelanden

Idag råder det bostadsbrist i större delar av landet. Men det är inte bara antalet bostäder som är problemet, utan också att det saknas ett varierat utbud av bostäder. Hela tre av tio svenskar är nämligen missnöjda med bostadsutbudet i sin stad. Enligt rapporten Samhällsbarometern upplevs situationen vara värst i Göteborg, Borås och Västerås medan studentstäderna står sig starkt.

I vilken utsträckning du kan välja ett boende som passar just dig beror helt på i vilken stad du bor. Det visar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern där invånarna i landets 20 största städer fått betygsätta bostadssituationen i sin stad. Det visar sig att endast var fjärde svensk anser att staden de bor i har ett stort utbud av olika boendeformer, som exempelvis hyresrätter och äldreboenden. Staden där bostadsutbudet upplevs som allra sämst är i Göteborg. Där uppger endast 17 procent av invånarna att staden har ett bra och varierat bostadsutbud. Tätt därefter följer Borås och Västerås, där endast 21 respektive 23 procent är nöjda.

– Det finns invånare med vitt skilda livssituationer och behov i alla städer. Dessa olikheter avspeglas dock inte i det befintliga bostadsutbudet. För att minska bostadsbristen och öka såväl trivseln som den sociala hållbarheten i fler städer krävs en större variation av bostäder som passar alla invånare. Detta innefattar studentboenden, äldreboenden och hyresrätter men också alternativa bostadslösningar så som olika former av community living eller bostadshotell, säger Nicke Rydgren, Affärschef på PE.

Studentstäder i topp
Lund är den stad som har lyckats bäst med att skapa ett bostadsutbud efter invånarnas olika behov och livsstilar. Där är hela 54 procent av invånarna mycket nöjda med bostadsutbudet. Även i Uppsala och Linköping är valmöjligheterna stora när det kommer till varierade boendeformer. Där uppger 50, respektive 48 procent att utbudet av olika bostadstyper är bra.

Att studentstäder hamnar i topp går att härleda till att det traditionellt sett är rika kommuner som har behövt hantera allt från studenter med begränsad ekonomi till välbärgade barnfamiljer. Det har lett till att det finns gott om olika boendealternativ, säger Nicke Rydgren, Affärschef på PE.

Topplista: Städerna med bäst respektive sämst utbud av olika boendeformer
Bäst                                                  Sämst

1. Lund                                             1. Göteborg
2. Uppsala                                       2. Borås
3. Linköping                                    3. Västerås
4. Örebro                                        4. Jönköping
5. Gävle                                           5. Stockholm

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2019 är en rapport framtagen av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang, i dagligt tal PE. Den är baserad på en undersökning utförd av Kantar Sifo som är statistiskt säkerställd på riksnivå och representativ för Sveriges 20 största städer. I årets upplaga har cirka 3 300 svenskar fått svara på 35 påståenden som beskriver en smart stad inom områdena samhälle, boende, näringsliv och trafik.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten i sin helhet: https://samhällsbarometern.pe.se

Bilaga

Det finns ett stort utbud av olika boendeformer i min stad 

Instämmer 
Lund 54 %
Uppsala 50 %
Linköping 48 %
Örebro 45 %
Gävle 38 %
Norrköping 38 %
Karlstad 34 %
Umeå 33 %
Malmö 33 %
Sundsvall 31 %
Växjö 31 %
Eskilstuna 29 %
Halmstad 27 %
Helsingborg 24 %
Södertälje 24 %
Stockholm 23 %
Jönköping 23 %
Västerås 23 %
Borås 21 %
Göteborg 17 %

Upplever du att det finns ett stort utbud av olika boendeformer i din stad? 

Alla
Instämmer 25 %
Instämmer inte 29 %
Varken eller 40 %
Vet ej 7 %

Ladda ned pressmeddelande