Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Malmö stad tar hjälp av PE för socialt hållbara upphandlingar

Nyheter

PE Teknik & Arkitektur bistår Malmö stads upphandlingsenhet med hållbarhetskoordinator inom socialt ansvar som stöttar upphandlarna och bidrar med nyttig kunskap och erfarenhet från näringslivet vad gäller arbetets organisering, rapportering och uppföljning.

Hållbarhetskoordinatorn för socialt ansvar jobbar i team med två andra hållbarhetskoordinatörer med fokus på miljö samt deras gemensamma chef. Stöttningen vad gäller socialt ansvar vid upphandlingar kan handla om riskbedömning i syfte att se till att korrekta krav skrivs in i förfrågningsdokument, barnkonsekvensanalyser när upphandlingar direkt berör barn, inhämtning av synpunkter från stadens funktionshindersråd när tillgänglighetsaspekter är av stor vikt eller uppföljning av arbetsrättsliga villkor i utvalda avtal.

Koordinatorn är kontaktperson gentemot avtalsansvarig och hållbarhetsansvarig på det aktuella företagen. Upphandlare och andra kan även få stöttning vid brådskande ärenden som berör sociala frågor, till exempel när det finns avvikelser i avtal.

– Detta är ett väldigt intressant uppdrag som knyter nära an till hållbarhetsmålen för Malmö stad i stort och vår gemensamma strävan mot att nå Agenda 2030. Många företag ligger långt framme när det gäller effektiv organisering och rapportering av hållbarhetsarbetet. Att kunna hjälpa staden överbrygga sådana försprång och därmed underlätta jobbet för upphandlarna gör uppdraget mycket meningsfullt, säger Johanna Richardsson, hållbarhetsstrateg och uppdragsledare på PE.

Bilder

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.