Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Vattenfall

Laddinfrastruktur på Vattenfalls alla fastigheter

Nyheter

Som en led i sitt hållbarhetsarbete har Vattenfall beslutat att elektrifiera hela sin bilpark fram till 2030. Detta skapar behovet att bygga ut laddinfrastrukturen så att alla det statliga kraftbolagets fastigheter får tillräckligt med laddpunkter. PE Teknik & Arkitektur har hjälpt Vattenfall att reda ut vilka behoven är på dess totalt 70 fastigheter och vidare med projektering, projektledning i genomförandet samt, på en anläggning, gestaltning.

Med tanke på det stora antalet fastigheter och anläggningar som berörs av Vattenfalls utbyggnad av laddinfrastruktur finns många intressenter inblandade i detta projekt, vars genomförande enligt plan kommer att pågå fram till slutet av 2027. Varje anläggning som berörs blir ett eget litet projekt där PE finns med från start hela vägen till överlämning. I ett sidoprojekt hjälper dessutom PEs landskapsarkitekter till att ta fram en programhandling för ny gestaltning av parkeringsområdet på Vattenfalls anläggning i Forsmark.

För PE innefattar arbetet i detta långa projekt såväl projektering för program- och systemhandlingar som projektledning för själva genomförandet. PEs team av projektledare och el-projektörer har arbetat mycket med att sätta processer för att möjliggöra en smidig framdrift av såväl helheten som de olika delprojekten.

– Vi tar ett helhetsgrepp om utbyggnaden och är noggranna med att våra lösningar blir så effektiva som möjligt för respektive anläggning, samtidigt som infrastrukturen måste hålla över tid. När vi arbetar med programhandlingen gör vi ett platsbesök för att säkerställa fastighetens kapacitet och sedan tar vi, utifrån den input vi får, fram ett förslag på var laddstolparna ska placeras. Efter slutligt godkännande projekterar vi systemhandlingar och tar in offerter för entreprenaden, som PE sedan projektleder, säger Tommy Ljungqvist, sektionschef för El, Tele & Säkerhet på PE i Stockholm.

Bilder

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.