Gå direkt till textinnehållet
logotyp

K7 gör höghuskajen på Liljeholmen komplett

Nyheter

JM har under ett antal år utvecklat Liljeholmskajen till Stockholms snyggaste skyline med ett antal anslående höghus ut mot vattnet. I och med färdigställandet av huset som kallas K7 hösten 2022 är området färdigbyggt som en hållbar och attraktiv stadsdel. Liksom för ett flertal byggnader i området har PE projekterat el- och telesystem för K7.

Den Svanenmärkta K7 består av två husdelar, dels ett 24-våningstorn och dels en kvartersdel med sex våningarByggnaden har en iögonfallande fasad i rostig cortenstål, allt formgivet av Erséus Arkitekter.

Väletablerad relation
PE Teknik & Arkitektur besitter spetskompetens inom höga byggnader och har sedan länge en väletablerad relation som leverantör till JM. Det var alltså ingen större överraskning att projekteringsuppdraget för el- och telesystemen till K7 gick till PEs konsulter. Faktum är att PE har haft samma uppdrag för två av de tre andra höghusen som JM har byggt på Liljeholmskajen, liksom för ytterligare ett flertal byggnader i området. PE har dessutom varit huvudkonstruktör för områdets högsta hus Kajen 5 och Kajplats 6

– När man bygger på höjden för det med sig en hel del speciella utmaningar vad gäller el- och telesystem, inte minst kopplat till brandsäkerhet, brandlarm och att säkra upp reservkraft så att hissar och annat fungerar även ifall strömmen går. På PE har vi stor vana vid att hantera dessa frågor och mer specifikt har vi fått JMs förtroende just på Liljeholmskajen tidigare. En sak som sticker ut med K7 är att vi kunde nyttja fasaderna som en del i åskskyddet, eftersom de är utförda i cortenstål, säger Johan Lundh, sektionschef och ansvarig för uppdraget på PE.

Gemensam reservkraft
– Jag har jobbat med PE i flera projekt och de har alltid gjort ett bra jobb. För K7 flöt arbetet på väldigt smidigt. Det har varit en fördel att fortsätta med samma konsult på elsidan som i tidigare projekt på kajen, då många frågeställningar är gemensamma. Att PE även har specialkompetens kring till exempel åskskydd och RAKEL-täckning var ytterligare en fördel. En smart och effektiviserande lösning var att vi ordnade så att reservkraften för K7 är gemensam med det intilliggande höghuset Kajplats 6, förklarar Claes Berglund, projekteringsledare på JM.

Förlängt förtroende
Det stora förtroende som PE åtnjuter återspeglas även i att JM efter tre år nu väljer att förlänga ett ramavtal med PE för tjänster inom el- och telesystem i ytterligare två år. Detsamma gäller ramavtal inom VVS-tjänster. Ramavtalen, som tidigare begränsats till Mälardalen, utökas dessutom nu till att gälla hela landet.

Bilder