Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Här finns Sveriges bästa och sämsta kollektivtrafik

Pressmeddelanden

I byggandet av hållbara städer spelar kollektivtrafiken en nyckelroll då den ger människor möjlighet att enkelt förflytta sig utan att behöva belasta miljön i onödan. Men hur väl fungerar kollektivtrafiken i våra största städer? I rapporten Samhällsbarometern 2020 har svenskarna själva fått sätta betyg på hur bra kollektivtrafiken fungerar och resultaten skiljer sig rejält.

Samhällsbarometern 2020 som är framtagen av konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur visar att två av tre personer, 68 procent, i Sveriges tolv största städer tycker att kollektivtrafiken i deras städer fungerar väl. Allra bäst fungerar den i Västerås, där instämmer hela 82 procent i påståendet. I Stockholm instämmer 77 procent och därmed tar huvudstaden hem andraplatsen. Strax efter kommer Linköping där tre av fyra invånare, 75 procent, tycker att kollektivtrafiken i staden fungerar bra.

– Studien visar att invånarna i många städer ger kollektivtrafiken bra betyg men även att det finns mycket kvar att göra. Vi ser också att några städer inte alls hängt med i utvecklingen. Biltrafik och annan tung trafik i stadskärnorna påverkar både upplevelsen och miljön negativt. Därför är kollektivtrafiken och smart logistik oerhört viktiga pusselbitar för alla samhällsbyggare som vill skapa en inkluderande och hållbar stadsmiljö. De städer som inte satsar på kollektivtrafiken riskerar att öka segregering, minska rörlighet och motarbeta målen om att minska miljöutsläppen, säger Nicke Rydgren, Marknadsdirektör på PE.

I botten på listan hittar vi Jönköping. Där tycker endast drygt hälften, 53 procent, att det finns en väl fungerande kollektivtrafik. Inte heller örebroarna är särskilt imponerade av kollektivtrafiken då bara 55 procent tycker att den är bra. Precis över placerar sig Sveriges näst största stad Göteborg, även de har stora problem med sin kollektiva trafik. Endast 57 procent av invånarna tycker att den är väl fungerande.

– Under den pågående pandemin har vi sett vikten av att kunna hålla samhället igång. En flexibel och väldimensionerad kollektivtrafik är avgörande för att människor ska kunna ta sig till sina arbeten på ett säkert sätt, säger Nicke Rydgren, Marknadsdirektör på PE.

Om Samhällsbarometern 2020
Samhällsbarometern 2020 är framtagen av konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur. Undersökningen har gjorts fem år i rad och i årets upplaga har drygt 4 600 svenskar svarat på 20 påståenden som beskriver en välplanerad och hållbar stad inom områdena hållbarhet, stadsplanering och stadsutveckling. Undersökningen har gjorts i samarbete med Kantar Sifo genom deras webbpanel och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå såväl som för Sveriges tolv största städer. Undersökningsperioden var från den 9 janauri till 16 januari 2020.

Här kan du läsa hela rapporten: https://samhallsbarometern2020.pe.se/

Sveriges bästa kollektivtrafik*

 1. Västerås                                                         82%
 2. Stockholm                                                     77%
 3. Linköping                                                      75%
 4. Umeå                                                              73%
 5. Norrköping                                                   73%
 6. Lund                                                               72%
 7. Malmö                                                            71%
 8. Uppsala                                                          69%
 9. Helsingborg                                                   63%
 10. Göteborg                                                        57%
 11. Örebro                                                            55%
 12. Jönköping                                                      53%

Genomsnitt för Sveriges tolv största städer uppgår till 68 procent.

* andel som instämmer i påståendet ”I min stad finns det en välfungerande kollektivtrafik”.

Ladda ned pressmeddelande