Gå direkt till textinnehållet
logotyp

”Hållbarhetsarbete en viktig konkurrensfaktor”

Nyheter

I dag finns det ett stort tryck på företag att sätta hållbarhetsarbetet högt på agendan. PEs experter inom samhällsutveckling ger kunder välkommet stöd i arbetet att ta aktiv del i det stora skiftet som stakas ut i Agenda 2030. ” Vi hjälper beslutsfattare i bygg- och fastighetsbranschen att arbeta aktivt med dessa frågor för att förbli konkurrenskraftiga på marknaden och attrahera rätt kompetens”, berättar Johanna Richardsson, hållbarhetsstrateg på PE.

I en tid med allt starkare fokus på hållbarhet påverkas många verksamheter av och måste förhålla sig till bland annat nya lagkrav och regelverk för hållbarhetsrapportering från myndigheter på olika nivåer. Dessutom ökar hela tiden förväntningar och krav från kunder, finansiärer, investerare och medarbetare på detta område. Den som inte arbetar aktivt med dessa frågor börjar i dag få svårt både att förbli konkurrenskraftig på marknaden och att attrahera rätt kompetens.

Frågor är sammankopplade

Mycket är förstås kopplat till den pågående klimatkrisen och den snabba omställning som krävs på grund av denna, men även social hållbarhet hamnar alltmer i fokus. Det gäller inte minst i bygg- och fastighetsbranschen. Johanna Richardsson, strateg inom hållbar samhällsutveckling på PE, menar att det finns en stark koppling mellan dessa två frågor.

– Klimatförändringar och andra miljöproblem påverkar våra sociala förutsättningar. I takt med att torka, extremväder och skyfall blir vanligare ser vi detta allt tydligare. Omvänt så går det lättare för alla människor att jobba aktivt med att begränsa sin klimat- och miljöpåverkan om det finns sociala förutsättningar att må bra och vara vid god hälsa. Precis som tydliggörs av FNs globala hållbarhetsmål är det viktigt att fokusera på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet tillsammans, säger hon.

Experter med olika bakgrund

Många företag och andra organisationer behöver i dag hjälp med att dra i gång hållbarhetsarbetet eller med att följa upp och rapportera det de redan gör.

– I vårt team finns personer med olika hållbarhetsbakgrund och tillsammans erbjuder vi en av branschens vassaste kompetens inom hållbar stads-, fastighets- och affärsutveckling. Till exempel kan vi hjälpa till med analys, beställarstöd, förändringsledning, management, processer, strategi och projektledning, fortsätter Johanna. Specifika tjänster handlar till exempel om att utföra klimatriskanalyser, utbildning inom och hjälp med hållbarhetredovisning enligt standarder som ISO 26000:2021 och GRI 2021, samt arbete med EU-taxonomin. En kund vi har hjälpt kring EU-taxonomin är fastighetsbolaget Rikshem där PE fick i uppdrag att genomlysa hela bolagets bestånd i relation till taxonomis kriterier och ta fram en modell som beräknar hur var och en av beståndets över 500 fastigheter uppfyller dessa.

Brett angreppssätt

PE har ett brett angreppssätt som utgår från Agenda 2030 och FNs globala mål för hållbar utveckling. Systemperspektiv, trovärdighet och väsentlighet är avgörande förhållningssätt i arbetet med hållbarhet i stort och kanske i synnerhet när det gäller social hållbarhet. Här bistår PEs team till exempel med kompetens vad gäller arbete med fokusgrupper tidigt i byggprocessen, medborgardialoger, stöd, utbildning och skräddarsydda uppdrag utifrån kundens behov.

– Vi erbjuder strategisk rådgivning och samarbetar nära med PEs arkitekter, ingenjörer och övriga specialister för att hjälpa beslutsfattare i bygg- och fastighetsbranschen att navigera och utvecklas i en snabbföränderlig värld. Vi har god erfarenhet av att tillsammans med våra kunder arbeta med metodutveckling utifrån den senaste kunskapen. Innovativa och hållbara lösningar är ju sällan nyckelfärdiga, slår hon fast.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.