Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Hållbar flytt till nya lokaler i Göteborg

Nyheter

I Göteborg har PE Teknik & Arkitektur börjat förverkliga företagets planer för framtidens kontor. Med utgångspunkt i återbruk och cirkulärt tänkande blir det nya kontoret ett bra och hållbart redskap för att stärka samverkan och kultur, stödja moderna arbetssätt och kostnadseffektivt skapa mer värde på mindre yta.

Att erbjuda medarbetarna den bästa arbetsplatsen är en avgörande aspekt för att PE ska kunna skapa högsta möjliga värde i enlighet med vår affärsmodell. Arbetslivet och arbetssätten är idag i full förändring, vilket ställer nya krav på våra kontorslokaler. PE har i respons till detta tagit fram en strategi för framtidens arbetsplats som successivt införs i den egna verksamheten.

PEs förnyade kontor ska skapa mer värde på mindre yta, genom en kreativ arbetsmiljö som är anpassad till framtidens arbetssätt och det hybrida arbetslivet. Lokalernas utformning ska stärka samverkan och vår gemensamma kultur, samtidigt som de bidrar till att vi når våra hållbarhetsmål, till exempel genom gröna hyresavtal och grön el. Dessutom ska vi optimera våra kostnader så att vi får mer pengar över att investera i utvecklingen av verksamheten och medarbetarna.

Cirkulärt inredningskoncept

I början av oktober 2023 flyttade PEs kontor i Göteborg inom samma fastighet till nya lokaler som är 25 procent mindre till ytan än de tidigare. Flytten genomfördes med hållbarhet i centrum. Redan tidigare hade PE ett grönt hyresavtal med fastighetsägaren Platzer samt använde grön el. PEs inredningsarkitekter i Stockholm skapade nu ett nytt Göteborgskontor utan att köpa in några nya möbler eller ny inredning. Till sin hjälp hade de en app som gör det enkelt och snabbt att inventera möbler och inredning som finns att tillgå och få koll på deras skick.

Utöver inredning från det gamla kontoret i Göteborg, kunde PE ta över en del från den tidigare hyresgästen och dessutom återbruka möbler från ett kontor som stängdes i Marievik i Stockholm. Inga väggar ändrades eller målades om och det behövdes inte ens dras så många nya datakablar.

– Denna flytt visar verkligen hur bra det går att återanvända både inredning och delar av planlösningen för nya arbetssätt, vilket är något vi alltid uppmanar våra kunder till. Genom möbleringen och mindre anpassningar kunde vi, helt baserat på återbruk och cirkulära tänkesätt, bygga upp ett modernt kontor som är anpassat för PEs värdegrund och våra arbetssätt både idag och i framtiden. Dessutom kunde vi även sälja möbler från det gamla kontoret som vi inte längre behövde, säger Jimmie McFarland, ansvarig inredningsarkitekt på PE.

Utöver återbruket minskade PE även antalet parkeringsplatser i samband med flytten, så att det endast motsvarar antalet medarbetare som behöver bil i tjänsten. Att på så vis uppmana anställda att välja hållbara sätt att ta sig till och från kontoret är ett krav för att få ta gröna lån.

Utformning som gynnar samarbete

Flytten öppnade också för att börja förverkliga de koncept för framtidens kontor som PE har utvecklat. Det finns få slutna egna kontorsrum i de nya lokalerna som är utformade för att det ska vara lätt att flytta runt. Lokalerna har utformats för att på olika sätt gynna samarbete och stärka den gemensamma kulturen.

– Bland annat har vi ett aktivitetsrum med pingisbord och darttavla. Lunchrummet är också inrett på ett sätt som gör det mer socialt och öppnar för att grupper blandas på ett naturligt sätt så att man kan lära känna varandra. Aktiva kontors- och trivselråd arbetar dessutom för ökad samverkan mellan affärsområdena och ett hållbarhetsråd fungerar som ett forum där man får koll på andra discipliners arbete och viktiga frågor inom hållbarhet, säger Louise Svensson, kontorsansvarig och sektionschef på Byggkonstruktion som tillsammans med två kollegor har lett flyttprojektet.

Flexibelt och anpassningsbart

De nya hybrida arbetssätten återspeglas i att det på kontoret, utöver fasta arbetsplatser, finns ett antal flexplatser som är tillgängliga för alla medarbetare. Det finns också samtalsrum och rum som passar för teamsmöten avsedda för både en person och flera. Fördelningen mellan och antalet rum av olika slag kan dock komma att anpassas efter återkoppling från medarbetarna.

– Det har varit viktigt att involvera medarbetarna i flytten och ge alla möjlighet att tycka till. Utifrån en medarbetarenkät som har genomförts i februari kommer vi att titta på just antalet rum av olika slag och om det i någon del av lokalerna behövs förbättringar av sådant som rör till exempel akustik, ventilation och värme, fortsätter Louise.

Kontoret består i grund och botten av öppna kontorsytor. Det är tänkt att vara flexibelt och med enkla åtgärder anpassningsbart när nya behov uppstår. Här finns alla möjligheter att skapa den bästa arbetsplatsen både för dagens förhållanden och för de som kan tänkas komma i framtiden.

 

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.