Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förvärv driver stabil omsättningstillväxt

Regulatoriska pressmeddelanden

Under första halvåret 2019 fortsätter Projektengagemang att växa. Nettoomsättningen ökade med 16 procent och är i sin helhet driven av förvärv. EBITA-marginalen för halvåret uppgick till drygt 4 procent vilket är lägre jämfört med föregående år.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 361,6 (324,1) Mkr, en ökning med 12 procent
 • EBITA uppgick till 16,1 (26,9) Mkr, en EBITA-marginal på 4,4 (8,3) procent
 • EBIT uppgick till 13,2 (26,0) Mkr, en rörelsemarginal på 3,7 (8,0) procent
 • Periodens resultat uppgick till 8,1 (13,1) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,33 (0,66) kr

Perioden, 1 januari – 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 732,0 (631,1) Mkr en ökning med 16 procent
 • EBITA uppgick till 29,6 (59,0) Mkr, en EBITA-marginal på 4,0 (9,3) procent
 • EBIT uppgick till 26,6 (57,1) Mkr, en rörelsemarginal på 3,6 (9,1) procent
 • Resultatet uppgick till 16,3 (35,3) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,67 (1,88) kr
 • Mats & Arne Arkitektkontor AB förvärvades
 • Helena Liljegren tillträdde som chef för divisionen Arkitektur & Management
 • Kjell-Åke Johansson tillträdde som chef för divisionen Installation
 • Nicke Rydgren utsågs till affärschef (CCO) där marknad och förvärv kombineras med strategi- och affärsutveckling

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
På rapportdagen klockan 09:00 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per Hedebäck tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går att följa både på webben och via telefon.

Länk till webbsändning: http://www.financialhearings.com/event/11827

Telefonnummer till telefonkonferensen:
SE: +46 851 999 383
UK: +44 333 300 9268

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EUs MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 19 JULI 2019.

Ladda ned pressmeddelande