Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förvärv driver omsättningstillväxt

Regulatoriska pressmeddelanden

För första gången omsätter Projektengagemang över en miljard kronor under årets första nio månader. Det är en ökning med cirka 14 procent jämfört med föregående år och är i sin helhet drivet av förvärv. EBITA-marginalen för perioden är cirka en procent, vilket är lägre än motsvarande period i fjol. 

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 269,0 (248,9) Mkr, en ökning med 8 procent
 • EBITA uppgick till -22,2 (2,1) Mkr, en EBITA-marginal på -8,3 (0,9) procent
 • EBIT uppgick till -25,0 (1,2) Mkr, en rörelsemarginal på -9,3 (0,5) procent
 • Periodens resultat uppgick till -23,0 (-0,3) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,93 (-0,01) kr
 • PE meddelade den 17 september att det tredje kvartalets EBITA-resultat påverkats negativt av låg debiteringsgrad under augusti och första hälften av september
 • Omstruktureringskostnader samt investeringar i infrastrukturområdet har under kvartalet belastat resultatet med 13 Mkr

Perioden, 1 januari – 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 001,0 (880,0) Mkr en ökning med 14 procent
 • EBITA uppgick till 7,4 (51,5) Mkr, en EBITA-marginal på 0,7 (5,9) procent
 • EBIT uppgick till 1,6 (48,7) Mkr, en rörelsemarginal på 0,2 (5,5) procent
 • Periodens resultat uppgick till -6,6 (34,9) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (1,70) kr
 • Mats & Arne Arkitektkontor AB förvärvades
 • Omstruktureringskostnader samt investeringar i infrastrukturområdet har under perioden belastat resultatet med 28 Mkr

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
På rapportdagen klockan 09:00 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per-Arne Gustavsson tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen går att följa både på webben och via telefon.

Länk till webbsändning: https://financialhearings.com/event/11828

Telefonnummer till telefonkonferensen:
SE: +46 850 558 368
UK: +44 333 300 9032

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 1 NOVEMBER 2019.

Ladda ned pressmeddelande