Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Fortsatt tillväxt men lägre resultat

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang fortsätter att växa under det första kvartalet 2019. Nettoomsättningen ökade med 21 procent och är i sin helhet driven av förvärv. EBITA-marginalen för kvartalet uppgick till 4 procent vilket är en försämring mot föregående år och lägre än våra förväntningar.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2019 

  • Nettoomsättningen uppgick till 370,4 (307,1) Mkr en ökning med 21 %
  • EBITA uppgick till 13,6 (29,7) Mkr, en EBIT-marginal på 3,7 (9,7) %
  • EBIT uppgick till 13,4 (28,8) Mkr, en rörelsemarginal på 3,6 (9,4) %
  • Periodens resultat uppgick till 8,2 (22,2) Mkr
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,33 (0,90) kr
  • Mats & Arne Arkitektkontor AB förvärvades under perioden med en beräknad årlig omsättning på drygt 20 Mkr
  • Helena Liljegren tog under perioden över som chef för divisionen Arkitetur & Management
  • Kjell-Åke Johansson tog under perioden över som chef för divisionen Installation
  • Nicke Rydgren utsågs under perioden till affärschef (CCO) där marknad och förvärv kombineras med strategi- och affärsutveckling

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
På rapportdagen klockan 09:00 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per Hedebäck tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går att följa både på webben och via telefon.

Länk till webbsändning: http://www.financialhearings.com/event/11826

Telefonnummer till telefonkonferensen:
SE: +46 856 642 695
UK: +44 333 300 9271

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EUs MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 7 MAJ 2019.

Ladda ned pressmeddelande