Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) (Projektengagemang) har förändrats till följd av omvandling av 900 A-aktier till 900 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under december 2023 har på aktieägares begäran 900 A-aktier omvandlats till 900 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 22 december 2023, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang till 24 555 677 respektive 72 135 293. 5 286 624 av dessa aktier är A-aktier, representerande 52 866 240 röster, och 19 269 053 är B-aktier, representerande 19 269 053 röster.

Informationen är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-22 09:42 CET.

Ladda ned pressmeddelande