Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 9 600 A-aktier till 9 600 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under oktober 2019 har på aktieägares begäran 9 600 A-aktier omvandlats till 9 600 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 31/10 2019, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 aktier respektive 73 304 393 röster. 5 416 524 av dessa aktier är A-aktier, representerande 54 165 240 röster, och 19 139 153 är B-aktier, representerande 19 139 153 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 15:00 (CET).

Ladda ned pressmeddelande