Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 6 300 A-aktier till 6 300 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under maj 2020 har på aktieägares begäran 6 300 A-aktier omvandlats till 6 300 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 29/5 2020, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 respektive 73 085 693. 5 392 224 av dessa aktier är A-aktier, representerande 53 922 240 röster, och 19 163 453 är B-aktier, representerande 19 163 453 röster.

 

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 15:30 (CEST).

Ladda ned pressmeddelande