Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 65 400 A-aktier till 65 400 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under februari 2021 har på aktieägares begäran 65 400 A-aktier omvandlats till 65 400 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 26 februari 2021, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 respektive 72 497 093. 5 326 824 av dessa aktier är A-aktier, representerande 53 268 240 röster, och 19 228 853 är B-aktier, representerande 19 228 853 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 14:30 (CET).

Ladda ned pressmeddelande