Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 44 628 A-aktier till 44 628 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under maj 2019 har på aktieägares begäran 44 628 A-aktier omvandlats till 44 628 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 31/5 2019, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 respektive 73 618 026. 5 451 372 av dessa aktier är A-aktier, representerande 54 513 720 röster, och 19 104 306 är B-aktier, representerande 19 104 306 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 16:45 (CET).

Ladda ned pressmeddelande