Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Effektiviseringar för ökad lönsamhet

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang växer under 2019 med drygt tio procent jämfört med 2018 och ökningen är i sin helhet driven av förvärv. EBITA uppgick till -16,1 (70,8) miljoner kronor vilket främst påverkats av omfattande omstrukturerings-kostnader samt en lägre beläggningsgrad.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 347,4 (343,8) Mkr
 • EBITA uppgick till -23,5 (19,3) Mkr och EBITA-marginalen minskade till -6,8 (5,6) procent
 • EBITA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 1,7 (19,3) Mkr och EBITA-marginalen till 0,5 (5,6) procent
 • EBIT uppgick till -26,3 (25,4) Mkr och rörelsemarginalen minskade till -7,6 (7,4) procent
 • Periodens resultat uppgick till -33,6 (22,1) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,35 (0,89) kr
 • Effektiviseringsåtgärder med årlig effekt om 55 Mkr genomförda. Engångskostnaden för programmet uppgick till 25 Mkr
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (1,0 kr per aktie)

Perioden, 1 januari – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 1 348,4 (1 223,8) Mkr
 • EBITA uppgick till -16,1 (70,8) Mkr, och EBITA-marginalen minskade till -1,2 (5,8) procent
 • EBITA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 9,2 (80,4) Mkr och EBITA-marginalen till 0,7 (6,6) procent
 • EBIT uppgick till -24,7 (74,2) Mkr och rörelsemarginalen minskade till -1,8 (6,1) procent
 • Periodens resultat uppgick till -40,2 (57,1) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,62 (2,63) kr
 • Den 17 september meddelas att det tredje kvartalets EBITA-resultat påverkats negativt av låg debiteringsgrad under augusti och första hälften av september
 • Totala effektiviseringsåtgärder med årlig effekt om 70 Mkr

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • PE har omförhandlat befintligt kreditavtal med SEB och minskat outnyttjad kreditfacilitet avseende förvärv

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
På rapportdagen klockan 09:00 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per-Arne Gustavsson tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen går att följa både på webben och via telefon.

Länk till webbsändning: http://www.financialhearings.com/event/11829

Telefonnummer till telefonkonferensen:
SE: +46 856 64 27 05

UK: +44 333 300 90 32

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 21 FEBRUARY 2020.

Ladda ned pressmeddelande