Gå direkt till textinnehållet
logotyp

”Det kommer vi göra för att leva mer miljövänligt i framtiden”

Pressmeddelanden

I dag gör många både medvetna och gröna val i sin vardag, men vad tror svenskarna egentligen att vi kommer göra för att leva mer miljövänligt i framtiden? Enligt en ny rapport från Projektengagemang är fler elbilar, minskad plastförbrukning och ökad källsortering svenskarnas framgångsrecept. En stor del är också positivt inställda till att dela fler saker i samhället för miljöns skull.

För tredje året i rad har Projektengagemang tagit fram rapporten Samhällsbarometern som baseras på en undersökning från Kantar Sifo. I år har totalt 3 000 svenskar svarat på frågor om framtidens städer och miljö. Undersökningen visar att två tredjedelar tror att vi kommer byta ut bilar mot elbilar för att leva mer miljövänligt år 2050. Många tror också att vi kommer att källsortera mer och konsumera mindre plast. I Halland och Södermanland är flest positivt inställda till att minska sin plastkonsumtion för miljöns skull. Däremot är invånare i Örebro, Blekinge och Norrbotten mer negativa till det.

Hela 47 procent tror dessutom på en minskad köttkonsumtion och var fjärde spår att vi kommer odla vår egen mat. I Samhällsbarometern framgår det också att kvinnor generellt är mer positivt inställda till att leva mer hållbart. 

– Sverige lyfts ofta fram som ett föregångsland inom miljö- och hållbarhet och det är tydligt att svenskarnas engagemang kring miljöfrågor är stort. Vi äter mindre kött än vad vi gjort tidigare samtidigt som elbilsförsäljningen ökar lavinartat. Vår rapport visar dessutom att endast tre procent tror att vi kommer fortsätta leva som vi gör i dag och det ställer höga krav på både kommuner och samhällsbyggare. Det gäller att vi hittar lösningar med ekonomiska modeller som främjar ekologisk och social hållbarhet i våra städer, säger Pia Stoll, hållbarhetschef på Projektengagemang.

Mer delningsekonomi år 2050
De flesta svenskarna är överens om att vi även i framtiden kommer dela fler saker med varandra.
Hela 70 procent tror att vi kommer dela bilar för att bli mer miljövänliga. Många uppger också att vi kommer dela trädgårdar och cyklar via cykelpooler.

Topp 5: Här tror flest på en minskad plastkonsumtion för miljöns skull
1. Hallands län 
2. Södermanlands län                
3. Gotlands län 

4. Västmanlands län
5. Stockholms län                       

Topp 5: Här tror färst på en minskad plastkonsumtion för miljöns skull
1. Örebro län
2. Blekinge län 
3. Norrbottens län                      
4. Jönköpings län                        
5. Uppsala län & Värmlands län

Läs hela rapporten här: https://samhällsbarometern.pe.se

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2018 är gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes i februari 2018
i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har
3 000 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. 

Bilaga:

Vad av följande tror du att vi kommer att göra för att leva mer miljövänligt år 2050?

Alla Män Kvinnor
Byta ut bilar mot elbilar 66 % 68 % 63 %
Konsumera mindre plast 60 % 58 % 61 %
Källsortera 52 % 47 % 58 %
Åka kollektivt 49 % 45 % 53 %
Konsumera mindre kött 47 % 40 % 55 %
Använda miljövänliga material i hemmet 41 % 37 % 45 %
Cykla oftare 41 % 35 % 46 %
Använda ekologiska produkter 39 % 32 % 45 %
Kompostera 35 % 29 % 42 %
Endast köpa lokalt producerade varor 29 % 27 % 30 %
Konsumera mindre el 26 % 24 % 27 %
Konsumera mindre vatten 25 % 24 % 26 %
Köpa second hand 25 % 16 % 34 %
Donera kläder/inredning 24 % 14 % 35 %
Odla egen mat 24 % 17 % 30 %
Flyga mindre 23 % 22 % 23 %
Endast köpa grön el 22 % 20 % 25 %
Installera timers för belysning och elektronik 21 % 18 % 24 %
Annat 2 % 2 % 1 %
Vi kommer att leva som vi gör i dag 3 % 5 % 2 %

Vad av följande tror du vi kommer dela i högre utsträckning med andra för att bli mer
miljövänliga år 2050?

Alla Män Kvinnor
Bilar (bilpool) 70 % 67 % 74 %
Trädgårdar (gemensam altan/kolonilott) 34 % 29 % 40 %
Maskiner och verktyg 29 % 26 % 33 %
Cyklar (cykelpool/hyrcykel) 28 % 24 % 32 %
Bostäder (inneboende/kollektivt boende) 20 % 16 % 24 %
Taxibilar 16 % 18 % 14 %
Kläder och skor 7 % 5 % 10 %
Inredning 3 % 2 % 3 %
Inget av ovanstående 16 % 19 % 12 %

Här tror flest att vi kommer minska plastkonsumtionen för att leva mer miljövänligt – län för län:  

Alla
Hallands län 64 %
Södermanlands län 64 %
Gotlands län 63 %
Västmanlands län 63 %
Stockholms län 62 %
Dalarnas län 61 %
Västernorrlands län 61 %
Kronobergs län 60 %
Jämtlands län 60 %
Skåne län 59 %
Östergötlands län 58 %
Gävleborgs län 58 %
Västra Götalands län 56 %
Kalmars län 56 %
Västerbottens län 56 %
Värmlands län 55 %
Uppsala län 55 %
Jönköpings län 54 %
Norrbottens län 52 %
Blekinge län 52 %
Örebro län 49 %

Ladda ned pressmeddelande