Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Delårsrapport januari-september 2023 – Åtgärder för ökad effektivitet och lönsamhet

Regulatoriska pressmeddelanden

Den trend vi sett med större avvaktan från flera kunder har fortsatt under det tredje kvartalet. Bostadsbyggandet har minskat markant och det är en tydlig inbromsning inom kontor och samhällsfastigheter. Samtidigt är behoven stora inom bland annat energi, logistik, försvar, industri samt den stadsutveckling som sker i samband med utbyggnad av infrastruktur och den gröna omställningen. Ett flertal åtgärder har vidtagits för att öka effektiviteten och förbättra lönsamheten.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 170,4 (181,1) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till -20,5 (-5,3) miljoner kronor och EBITA-marginalen till -12,0 (-2,9) procent
 • Kvartalet har belastats med -15,6 Mkr kopplade till tomställning av kontor
 • EBIT uppgick till -22,5 (-7,3) miljoner kronor och rörelsemarginalen till -13,2 (-4,0) procent
 • Periodens resultat uppgick till -20,2 (-7,8) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,84 (-0,32) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Underliggande EBITA och EBITA marginal, dvs exklusive kostnader kopplade till tomställning av kontor uppgick till -4,9 miljoner kronor respektive -2,9 procent

Perioden, 1 januari – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 651,2 (676,8) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till -1,4 (29,5) miljoner kronor och EBITA-marginalen till -0,2 (4,4) procent
 • Förlikningsöverenskommelse gällande tvist kopplad till Soleed Sweden AB (avvecklat 2016) påverkade periodens omsättning och EBITA med -5,2 miljoner kronor
 • Perioden har belastats med -15,6 Mkr kopplade till tomställning av kontor
 • EBIT uppgick till -7,2 (23,7) miljoner kronor och rörelsemarginalen till -1,1 (3,5) procent
 • Periodens resultat uppgick till -13,1 (13,0) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,54 (0,54) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Underliggande EBITA och EBITA marginal, dvs exklusive kostnader kopplade till tomställning av kontor och förlikningsöverenskommelse gällande tvist uppgick till 19,4 miljoner kronor respektive 3,0 procent

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsändning där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Liselotte Haglind presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen: https://ir.pe.se/ir/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Hed, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: helena.hed@pe.se

Liselotte Haglind, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 05 87
E-post: liselotte.haglind@pe.se

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 26 OKTOBER 2023.

Ladda ned pressmeddelande