Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Delårsrapport januari-september 2022 – Fortsatta förbättringar i två av tre segment

Regulatoriska pressmeddelanden

Under kvartalet har vi fortsatt bygga vår kultur och träffats extra mycket internt, vilket är viktiga investeringar för framtiden. Två av våra tre segment har organisk tillväxt, förbättrat EBITA-resultat och marginal. Utvecklingen inom delar av segmentet Installation var fortsatt svag under kvartalet och EBITA-resultatet är negativt. Nettoomsättning i kvartalet uppgick till 181 (194) miljoner kronor. Minskningen är en följd av renodlingen av PE under 2021, med avyttring och avveckling av verksamhet, samt lågt antal arbetade timmar under augusti. EBITA-resultatet uppgick till -5,3 (0,9) miljoner kronor, motsvarande en EBITA-marginal på -2,9 (0,5).

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 181,1 (193,6) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till -5,3 (0,9) miljoner kronor och EBITA-marginalen till -2,9 (0,5) procent
 • EBIT uppgick till -7,3 (-2,1) miljoner kronor och rörelsemarginalen till -4,0 (-1,1) procent
 • Periodens resultat uppgick till -7,8 (-4,6) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,19) kronor, ingen utspädningseffekt

Perioden, 1 januari – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 676,8 (753,2) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 29,5 (42,6) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 4,4 (5,7) procent
 • EBIT uppgick till 23,7 (32,6) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 3,5 (4,3) procent
 • Periodens resultat uppgick till 13,0 (17,0) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,54 (0,70) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Periodens resultat har påverkats negativt av slutavstämning om -3,5 Mkr från Tillväxtverket gällande korttidsstöd under 2020, redovisat som personalkostnad. Resultatet har även påverkats med -3,5 Mkr relaterat till nedlagd verksamhet inom industri
 • Den 18 januari meddelades att Liselotte Haglind kommer att tillträda som Finansdirektör. Liselotte tillträdde tjänsten den 1 juli 2022. Nuvarande Finansdirektör Peter Sandberg slutade på bolaget i juli
 • Under det första kvartalet beslutade styrelsen i Projektengagemang Sweden AB att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021, förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Den 30 mars 2022 genomfördes förvärv av 500 000 B-aktier.

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsändning via Zoom där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Liselotte Haglind presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:

https://projektengagemang.se/ir/finansiella-rapporter

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Hed, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: helena.hed@pe.se

Liselotte Haglind, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 05 87
E-post: liselotte.haglind@pe.se

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 28 OCTOBER 2022.

Ladda ned pressmeddelande