Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Delårsrapport januari-september 2021 – Renodlat fokus på byggnader

Regulatoriska pressmeddelanden

Under det tredje kvartalet redovisar vi ett resultat i linje med föregående år trots en lägre omsättning. Nettoomsättningen uppgick till 194 (219) miljoner kronor och EBITA-resultatet var 1 (2) miljon kronor. För niomånadersperioden var nettoomsättningen 753 (881) miljoner kronor med ett EBITA-resultat på 43 (62) miljoner kronor, motsvarande en EBITA-marginal på 5,7 (7,1) procent. Nettoomsättning och EBITA-resultatet är påverkat av tidigare genomförda anpassningar efter marknadsläget.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 193,6 (219,5) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 0,9 (2,3) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 0,5 (1,1) procent
 • EBIT uppgick till -2,1 (-2,5) miljoner kronor och rörelsemarginalen till -1,1 (-1,1) procent
 • Periodens resultat uppgick till -4,6 (-3,1) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,13) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Den 16 juli uppdaterade styrelsen bolagets finansiella mål, se separat pressmeddelande på pe.se

Perioden, 1 januari – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 753,2 (880,6) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 42,6 (62,2) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 5,7 (7,1) procent
 • EBIT uppgick till 32,6 (51,7) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 (5,9) procent
 • Periodens resultat uppgick till 17,0 (31,0) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,70 (1,28) kronor, ingen utspädningseffekt

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:
https://financialhearings.com/event/13515

Denna information är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 07:30 CET.

Ladda ned pressmeddelande