Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Delårsrapport januari-mars 2024 – Våra åtgärder biter

Regulatoriska pressmeddelanden

Det första kvartalet var ett bra kvartal lönsamhetsmässigt för Projektengagemang Sweden AB (”PE”), trots fortsatt svagt marknadsläge påverkat av dämpad investeringsvilja. Vi ökar EBITA marginalen till 8% och våra åtgärder för ökad kostnadseffektivitet ger tydlig effekt och visar på vår potential när marknaden vänder.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till till 218,3 (245,8) Mkr

  • Kalendereffekten på kvartalets omsättning var – 3,8 Mkr då perioden innehöll åtta färre timmar än motsvarande period föregående år

  • EBITA uppgick till 18,2 (12,7) Mkr och EBITA-marginalen till 8,3 (5,2) procent

  • EBIT uppgick till 18,2 (10,8) Mkr och rörelsemarginalen till 8,3 (4,4) procent

  • Periodens resultat uppgick till 12,3 (6,2) Mkr

  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,51 (0,26) kronor, ingen utspädningseffekt

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsändning där tillförordnad VD och Koncernchef Liselotte Haglind presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:

https://ir.pe.se/ir/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Liselotte Haglind, tillförordnad VD och Koncernchef
Tel: +46 10-516 05 87
E-post: liselotte.haglind@pe.se

Denna information är sådan som Projektengagemang Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-25 07:30 CET.

Ladda ned pressmeddelande