Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Delårsrapport januari-mars 2022 – Stärkt marginal

Regulatoriska pressmeddelanden

I kvartalet förbättrades EBITA-resultatet till 20,0 (18,2) miljoner kronor, motsvarande en EBITA-marginal på 8,0 (6,5) procent. Förbättringen är driven av vår fokusering på byggnader som medfört ökad debiteringsgrad, lägre omkostnader och effektivare organisation. Nettoomsättningen uppgick till 250 (282,0) miljoner kronor. Minskningen är en effekt av vår nya strategiska inriktning där vi valt att avyttra och avveckla verksamheter.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 250,3 (282,0) miljoner kronor
  • EBITA uppgick till 20,0 (18,2) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 8,0 (6,5) procent
  • EBIT uppgick till 18,1 (15,5) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 7,2 (5,5) procent
  • Periodens resultat uppgick till 12,0 (9,3) miljoner kronor
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,49 (0,38) kronor, ingen utspädningseffekt
  • Den 18 januari meddelades att Liselotte Haglind kommer att tillträda som Finansdirektör. Liselotte tillträder tjänsten senast i juli 2022. Nuvarande Finansdirektör Peter Sandberg slutar på bolaget i juli
  • Under kvartalet har styrelsen i Projektengagemang Sweden AB beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021, förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Den 30 mars 2022 genomfördes förvärv av 500 000 B-aktier

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsändning via Zoom där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:

https://projektengagemang.se/ir/finansiella-rapporter

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Hed, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: helena.hed@pe.se

Peter Sandberg, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 03 67
E-post: peter.sandberg@pe.se

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 5 MAJ 2022.

Ladda ned pressmeddelande