Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Delårsrapport januari-juni 2023 – Åtgärder för tillväxt och lönsamhet

Regulatoriska pressmeddelanden

Trots oro i omvärlden och ett utmanande makroekonomiskt läge har vi ökat vår attraktivitet och stärkt vår position som ett av Sveriges främsta arkitekt – och teknikkonsultbolag. Konjunkturläget påverkar marknaden, bland annat inom bostäder och kommersiella fastigheter. Vårt fokus är att säkerställa god lönsamhet och tillväxt och vi vidtar ytterligare effektiviseringsåtgärder kopplat till försäljning, timprisökningar och att stärka vårt kunderbjudande.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 235,0 (245,3) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 6,4 (14,8) miljoner kronor och EBITA-marginalen till

2,7 (6,0) procent

 • EBIT uppgick till 4,5 (12,9) miljoner kronor och rörelsemarginalen till

1,9 (5,3) procent

 • Periodens resultat uppgick till 0,9 (8,8) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,04 (0,37) kronor, ingen

Utspädningseffekt

 

Perioden, 1 januari – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 480,8 (495,7) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 19,1 (34,8) miljoner kronor och EBITA-marginalen till

4,0 (7,0) procent

 • EBIT uppgick till 15,3 (31,0) miljoner kronor och rörelsemarginalen till

3,2 (6,3) procent

 • Periodens resultat uppgick till 7,1 (20,8) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,30 (0,86) kronor, ingen

Utspädningseffekt

 • Förlikningsöverenskommelse gällande tvist kopplat till Soleed Sweden

AB (avvecklat 2016) påverkade periodens omsättning och EBITA med -5,2 miljoner kronor

 

Här finner du rapporten i sin helhet

 

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsändning där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Liselotte Haglind presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

 

Länk till webbsändningen:

https://ir.pe.se/ir/finansiella-rapporter/

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Hed, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: helena.hed@pe.se

 

Liselotte Haglind, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 05 87
E-post: liselotte.haglind@pe.se

 

 

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING OCH LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 14 JULI 2023.

 

Ladda ned pressmeddelande