Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Delårsrapport januari-juni 2021 – Fokus på byggnader

Regulatoriska pressmeddelanden

Arbetet med att säkerställa lönsamhet har gett resultat och under de senaste sex kvartalen har verksamheten levererat stabila marginaler och god lönsamhet. Under det andra kvartalet var EBITA-resultatet 23,5 (30,9) miljoner kronor vilket motsvarar en marginal om 8,5 (9,7) procent. Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 278 (320) miljoner kronor och är påverkad av effekterna av pandemin och tidigare genomförda anpassningar efter marknadsläget.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 277,6 (320,0) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 23,5 (30,9) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 8,5 (9,7) procent
 • EBIT uppgick till 19,2 (28,1) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 6,9 (8,8) procent
 • Periodens resultat uppgick till 12,4 (17,9) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,51 (0,73) kronor (ingen utspädningseffekt)

Perioden, 1 januari – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 559,6 (661,0) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 41,8 (59,9) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 7,5 (9,1) procent
 • EBIT uppgick till 34,7 (54,2) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 6,2 (8,2) procent
 • Periodens resultat uppgick till 21,7 (34,1) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,89 (1,40) kronor (ingen utspädningseffekt)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 16 juli uppdaterade styrelsen bolagets finansiella mål, se separat pressmeddelande på pe.se

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/projektengagemang-q2-2021

Denna information är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-16 07:30 CET.

Ladda ned pressmeddelande