Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Bokslutskommuniké januari-december 2021 – En tydlig strategi för utveckling

Regulatoriska pressmeddelanden

Under 2021 har plattformen för lönsam tillväxt utvecklats och verksamheten renodlats utefter en tydlig strategisk riktning med fokus på byggnader. Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 1 013 (1 167) miljoner kronor. EBITA-resultatet uppgick till 57 (79) miljoner kronor vilket motsvarar en EBITA-marginal på 5,6 (6,7) procent.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 259,7 (286,5) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 14,2 (16,5) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 5,5 (5,8) procent
 • EBIT uppgick till 7,3 (15,8) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 2,8 (5,5) procent
 • Periodens resultat uppgick till 3,3 (6,1) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,26) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Nytt kreditavtal med SEB rörande kreditfacilitet

Perioden, 1 januari – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 012,8 (1 167) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 56,9 (78,7) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 5,6 (6,7) procent
 • EBIT uppgick till 39,9 (67,4) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 3,9 (5,8) procent
 • Periodens resultat uppgick till 20,2 (37,1) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,82 (1,54) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Den 16 juli uppdaterade styrelsen bolagets finansiella mål
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,4 (0,0) kronor per aktie

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 18 januari utsågs Liselotte Haglind till Finansdirektör. Liselotte tillträder tjänsten senast i juli 2022. Nuvarande Finansdirektör Peter Sandberg slutar på bolaget i juli

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:
https://www.pe.se/kvartal-4-2021

Denna information är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-11 07:30 CET.

Ladda ned pressmeddelande