Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Berthåga krematorium byggs ut och moderniseras

Pressmeddelanden

Svenska kyrkan planerar en utbyggnad av krematoriet i Berthåga i Uppsala för att möta framtida behov av utökad kapacitet. Samtidigt behöver anläggningen förnyas. PE har bidragit med projektledning i en tidig utredning inför projektet och har nu även fått förtroende inom projekteringsledning, BIM-samordning samt VVS-projektering och el-, tele-och säkerhetsprojektering.

Berthåga krematorium från 1965 kommer att överskrida sin nuvarande kapacitet efter 2026 och behöver byggas ut. Samtidigt närmar sig ugnar och aggregat för rökgasrening sig slutet av sin beräknade livslängd och det finns ett behov att förnya krematoriet.

År 2021 fick PE i uppdrag att projektleda en utredning inför den planerade om- och tillbyggnaden. Uppdraget har utökats under 2023 när arbetet inleddes med att ta fram systemhandlingar parallellt med tillståndshandlingar. Går allt enligt plan ska bygget inledas första kvartalet 2025 och det utbyggda krematoriet stå klart ett och ett halvt år senare.

Krematorieprojekt ställer stora krav på alla medverkande. Såväl kulturhistoriska såsom etiska värden är viktiga att beakta när delvis industritekniskt avancerade byggnader ska förenas med begravningsverksamhet. PE har flera pågående och tidigare uppdrag som berör krematorier och är väl införstådda med de speciella förutsättningar som gäller.

–  Viktiga krav ska uppfyllas vad gäller arbetsmiljön både i själva krematorieverksamheten och i kontorsdelar. Byggnaden i Berthåga har höga kulturhistoriska värden och ligger inom begravningsplatsens känsliga och skyddade kulturmiljö. För oss gäller det att väga ihop alla dessa värden och samtidigt se till att alla tekniska delar fungerar, säger Viktor Wadelius, sektionschef på PE och ansvarig projektledare i projektet.

Korta fakta, om- och tillbyggnad av Berthåga krematorium

Kund: Svenska kyrkan, Uppsala pastorat
PEs Kompetenser: Projektledning, projekteringsledning, BIM-samordning, VVS-projektering, VA-projektering, ETS-projektering, Hissprojektering
Projekttid: 2021–2026
Arkitekt: Kurt von Schmalensee, invigt 1965
Ort: Uppsala

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.