Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Återbruk och begagnat i Vårdförbundets nya lokaler

Nyheter

Renoveringen av Vårdförbundets Hus i Stockholm har färdigställts och fackförbundet har byggt om sina lokaler till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Endast en tredjedel av möblerna har köpts in nya – resten är återbruk och begagnat.

Vårdförbundets lokaler hade inte gått igenom några avgörande förändringar sedan huset uppfördes på 1970-talet. Förbundets cirka 150 medarbetare arbetade i sina cellkontor fördelade på sju kontorsplan och det saknades naturliga mötesplatser och utrymmen för samverkan. Förbundet ville nu, med hållbarhet i fokus, bygga om lokalerna för att bryta gamla, otidsenliga arbetsmönster och skapa samverkan och puls i ett modernt, aktivitetsbaserat kontor.

Återbruk och begagnat
Hållbarhet är viktigt för Vårdförbundet och projektet har haft ett självklart fokus på detta. Byggnaden har fått klassificeringen Miljöbyggnad Silver.

– Vi har satsat på helhet före del för att nå ett långsiktigt perspektiv, oberoende av smak eller modeväxlingar, förklarar Petra Mann, uppdragsansvarig arkitekt på PE Teknik & Arkitektur.

Endast en tredjedel av möblerna har köpts in nya och då har tonvikten legat på möbler med hög kvalitet, tillverkade av gedigna material som håller över lång tid och åldras med värdighet. En tredjedel är återbruk, antingen i befintligt skick eller så har möbler lackats eller klätts om och getts ett unikt utseende. En tredjedel av inredningen har slutligen köpts in begagnat. Slutresultatet har landat väl hos kunden.

– Vi samarbetade mycket inom PE mellan olika kompetensområden. Förutom inredningsarkitekter och arkitekter medverkade även våra ljusdesigners, landskapsarkitekter, el-, tele- och säkerhetskonsulter, samt akustik- och brandexperter i projektet. Eftersom vi är väl införstådda med varandras arbetssätt bidrog detta till ett gediget samverkansprojekt med hög nivå på leveranser och kvalitet, avslutar Petra Mann.