Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Andreas Hatzigeorgiou ny VD och Koncernchef för Projektengagemang

Regulatoriska pressmeddelanden

Styrelsen i Projektengagemang Sweden AB (publ) har utsett Andreas Hatzigeorgiou till ny VD och Koncernchef. Andreas är idag VD på Stockholms Handelskammare samt forskare vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Andreas tillträder sin nya roll under tredje kvartalet 2024.

– Det är med stor glädje som vi välkomnar Andreas Hatzigeorgiou till Projektengagemang Sweden AB (Projektengagemang). Andreas har dokumenterad erfarenhet av förändringsledning, att uppnå resultat och leverera tillväxt. Med hans expertis och brinnande intresse för innovation och hållbar samhällsutveckling, samt breda nätverk i näringslivet, offentlig förvaltning och akademin, ser vi att han är rätt person att fortsätta leda koncernen mot vår vision att bli främst inom byggnader och deras närmiljö, säger Projektengagemangs styrelseordförande Per-Arne Gustavsson.

Andreas Hatzigeorgiou innehar just nu rollen som VD för Stockholms Handelskammare och är bland annat styrelseordförande för Swedish Chambers International och styrelseledamot i Stiftelsen Affärsvärlden och i ICC Sverige. Andreas är också affilierad forskare vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, där hans forskning undersöker aspekter av urbanisering och stadsutveckling med fokus på hållbarhet, ny teknik, infrastruktur samt digitalisering.

– Jag är entusiastisk över att som VD och Koncernchef utveckla Projektengagemang och leda bolaget in i framtiden tillsammans med medarbetare och partners. Vi ska lyckas intensifiera omställningen mot ett mer hållbart, resillient och innovativt samhälle genom att säkerställa att Projektengagemangs tjänster, kompetens och expertis inom byggnader och deras närmiljö får ännu större genomslag, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Bland Andreas Hatzigeorgious tidigare uppdrag kan nämnas Utrikesdepartementet och Världsbankens huvudkontor i Washington DC. Han är doktor i nationalekonomi med examina från bland annat University of Michigan i USA och Lunds universitet.

Nuvarande tillförordnad VD och Koncernchef, Liselotte Haglind, kommer att fortsätta att leda koncernen fram till dess att Andreas Hatzigeorgiou tillträder posten. Efter detta kommer hon att återgå till sin tidigare roll som Finansdirektör.

– Jag vill tacka Liselotte Haglind för hennes gedigna insats som tillförordnad VD och Koncernchef. Med sin omfattande erfarenhet inom samhällsbyggnadsbranschen och som ledare i konsultorganisationer är Liselotte mycket betydelsefull för koncernen. Både för att säkerställa en stabil övergång tills Andreas Hatzigeorgiou tillträder som ny VD och Koncernchef, samt i hennes nyckelroll som koncernens Finansdirektör, avslutar Per-Arne Gustavsson.

Denna information är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-08 09:45 CET.

Om Projektengagemang och PE Teknik & Arkitektur
Koncernen Projektengagemang är en av Sveriges ledande konsultkoncerner med fokus på byggnader och deras närmiljö. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget PE Teknik & Arkitektur AB som årligen omsätter cirka en miljard kronor. Som samhällsbyggare skapar PE Teknik & Arkitektur innovativa och hållbara lösningar som bidrar till att utveckla och förnya samhället.

Ladda ned pressmeddelande