Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Experter på byggnader och deras närmiljö

Vi planerar och formar hållbara byggnader - inne, ute och allt runtomkring. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild tjänst som behövs, har vi alla kompetenser hos oss.

Är du vår nya expert på byggnader?

Vill du vara med och optimera framtidens byggnader och deras närmiljö? Då har vi ett roligt jobb för dig. Se lediga tjänster på vår karriärsajt och connecta med oss för att inte missa spännande karriärmöjligheter. Varmt välkommen till team PE!

Aktuellt

Nyheter

Mycket att vinna på tidig klimatriskanalys i nyproduktion

Det förändrade globala klimatet har börjat medföra påfrestningar på samhälle och bebyggelse. Det har därför blivit alltmer relevant att identifiera och…

Läs hela artikeln
Pressmeddelanden

PE Teknik & Arkitektur anlitas för expansion av flygplatser i Umeå och Kiruna

Swedavia planerar att bygga ut flygplatserna i Umeå och Kiruna för att möta växande behov i respektive region. I båda fallen…

Läs hela artikeln
Nyheter

Falsterbo GKs klubbhus byggs ut med respekt för historien

Cirka 50 000 besökare kommer varje år till Falsterbo Golfklubb och klubbhuset har blivit trångbott. PE Teknik & Arkitektur fick uppdraget att…

Läs hela artikeln

Fokus: Anpassning för ökad klimatresiliens

Klimatriskbedömning och klimatanpassning av byggnader

Konsekvenserna av de allt vanligare fallen av extremväder, forskningsrönen som framkommer i FNs klimatpanel IPCCs rapporter och EUs taxonomi för hållbara investeringar sätter alla fokus på frågor om fysiska risker kopplat till ett förändrat klimat. Med bred kompetens under samma tak hjälper PE kunder i deras arbete med att analysera klimatrisker för fastigheter och planera vilka anpassningar som bör göras.

Rådgivning om klimatrisker och MSBs bidrag för naturolyckor

Under två ansökningsperioder per år kan kommuner ansöka om MSBs statsbidrag för förebyggande av naturolyckor. PEs experter inom klimatriskanalys och klimatanpassning hjälper kommuner med såväl bidragsansökan och utredning som projektgenomförande.

Klimatresiliens för Regio

När Regios fastigheter skulle anpassas bättre till ett förändrat klimat krävdes en analys av vilka risker som finns samt en åtgärdsplan som stakar ut en effektiv väg framåt till ett hållbart fastighetsbestånd. PE Teknik & Arkitektur fick uppdraget att utveckla en ny praxis för klimatriskanalys och klimatanpassning.

Hållbarhet som affärsstrategi

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Hållbarhet på PE

För PE är hållbarhet en del av vår affärsstrategi och ett fundament som genomsyrar vårt värdeskapande för kunder, övriga intressenter och samhället i stort. Den största hållbarhetsutmaningen för vår bransch är att motverka klimatförändringarna.