2016-12-01 | Pressmeddelande

Vackra städer ger lyckliga invånare

Svenskarna är överens om att man blir gladare av att bo i fina och välplanerade städer. Nio av tio tror nämligen att en fin stadsplanering bidrar till lyckligare invånare. De flesta svenskarna är nöjda med sina hemstäder, men fyra av fem anser samtidigt att det finns saker som behöver förbättras. Mer belysning, grönska och gatuliv står högt upp på önskelistan. Det visar den nya undersökningen Samhällsbarometern från arkitekt- och teknikkoncernen Projektengagemang.

Samhällsbarometern 2016 är baserad på en undersökning av TNS Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer. Svenskarna är helt övertygade om att en bra stads- och samhällsplanering bidrar till lyckligare invånare. Samhällsbarometern visar att hela 93 procent tror att invånarna blir lyckligare om deras städer är trevligt och fint planerade.

De flesta svenskar är nöjda med sina hemstäders utseende. Hälften tycker nämligen att deras städer och orter är vackra. Samtidigt uppger 79 procent att det finns saker de är missnöjda med och som behöver förbättras i stadsmiljöerna. En femtedel tycker exempelvis att deras städer har för lite gatuliv och 15 procent tycker att det finns för få parker.

Samhällsbarometern visar också att det som står högst upp på svenskarnas önskelista är mer ljus och grönska. Mer blommor, parker, grönområden, träd och buskar hamnar i topp. Överst på listan står dock mer utomhusbelysning och det är främst kvinnorna som efterfrågar ljusare städer.

– Vår undersökning visar tydligt att utseendet på vår omgivning har stor betydelse för att vi ska trivas i en stad. Därför är det viktigt att ta hänsyn till mer än bara funktionalitet under ett samhällsbyggnadsprojekt och även lägga ner resurser på att försköna miljö och närområden. Genom att erbjuda möjligheter för invånare att ha inflytande över samhällsplaneringen skapar vi förutsättningar för att de ska trivas bättre och därmed skapar vi ett lyckligare och mer hållbart samhälle, säger Per-Arne Gustavsson, vd, Projektengagemang.

 

Topplista: Det vill svenskarna ha mer av sin stad

1. Belysning, 35 procent

2. Blommor, 30 procent

3. Parker, 29 procent

4. Träd och buskar, 29 procent

5. Grönområden, 27 procent

                            

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2016 är baserad på en undersökning av TNS Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen har genomförts i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18-74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

 

Tror du att en trevlig och fin stads-/samhällsplanering bidrar till lyckliga invånare?

 

Totalt

Man

Kvinna

Ja

93 %

94 %

93 %

Nej

3 %

3 %

2 %

Vet ej

4 %

4 %

5 %

 

Jag tycker att min stad/ort är vacker.

 

Totalt

Man

Kvinna

Instämmer helt

51 %

46 %

56 %

Instämmer delvis

45 %

50 %

40 %

Instämmer inte alls

3 %

3 %

3 %

Vet ej

0 %

0 %

0 %

 

Vad är du mest missnöjd med i din stad/ort när det kommer till stadsmiljön?

 

Totalt

Man

Kvinna

Det är för lite gatuliv

23 %

26 %

20 %

Dålig tillgång till kollektivtrafik

16 %

18 %

14 %

För mycket trafik i centrum

16 %

17 %

15 %

Byggnaderna är fula

15 %

16 %

13 %

För få parker

15 %

15 %

15 %

Staden/orten är färglös

14 %

16 %

12 %

Det är för lite grönska

14 %

15 %

14 %

För få sittplatser/bänka

14 %

14 %

15 %

Det finns ingenstans att umgås

11 %

11 %

11 %

Det finns för lite dekorativa inslag

9 %

11 %

7 %

Det är en dålig blandning av kontor och bostäder

7 %

6 %

8 %

För mycket oljud i centrum

6 %

7 %

5 %

Det är för mycket gatuliv

1 %

1 %

0 %

Jag är inte missnöjd med något

21 %

19 %

22 %

Annat

9 %

10 %

8 %

Vet ej

6 %

5 %

7 %

 

Vad av följande skulle du vilja se mer av i din stad/ort?

 

Totalt

Man

Kvinna

Belysning

35 %

29 %

40 %

Blommor

30 %

27 %

33 %

Parker

29 %

29 %

30 %

Träd och buskar

29 %

27 %

31 %

Grönområden

27 %

26 %

28 %

Alléer

20 %

22 %

19 %

Fontäner

19 %

21 %

17 %

Badplatser

18 %

15 %

21 %

Lekplatser

17 %

15 %

18 %

Konstverk

16 %

16 %

15 %

Gågator

16 %

17 %

16 %

Torg

15 %

15 %

15 %

Dammar

14 %

14 %

13 %

Statyer

10 %

13 %

7 %

Sjöar

9 %

10 %

8 %

Höghus

8 %

12 %

4 %

Skateboardparker

6 %

6 %

6 %

Annat

7 %

8 %

6 %

Inget av ovanstående

11 %

12 %

10 %

Vet ej

6 %

6 %

6 %