2016-04-25 | Pressmeddelande

Tallolja får Projektengagemang att växa

Tallolja ingår som ingrediens i biodiesel, vars efterfrågan ökat kraftigt de senaste åren. En naturlig följd av detta är att efterfrågan på både tjänster och produktion av tallolja har växt. Projektengagemang kommer nu att anställa ytterligare ett fyrtiotal medarbetare för att stärka sitt totala erbjudande inom hela affärsområdet Industri & energi, där papper och massa ingår.

Projektengagemang upplever en kraftigt ökad efterfrågan av expertis och effektiviserad produktion av tallolja hos flera kunder. Idag är tallolja en viktig tillsats i det miljövänliga drivmedlet biodiesel, vilket har resulterat i att dess pris stigit kraftigt. Sedan 2015 har Projektengagemang satsat på att säkerställa kunskap och kapacitet inom kunskapsområdet papper och massa, som är en del av affärsområdet Industri & energi. Det är inom detta område talloljekonceptet växer som nisch.Projektengagemang satsar nu fortsatt och har behov av att rekrytera 40 nya medarbetare under det kommande året. Framförallt kommer rekryteringen att ske på Projektengagemangs kontor i bland annat Karlstad, Åmål, Kalmar och Jönköping. Dessutom planeras kontor att öppnas på nya orter. – Vi satsar på att stärka vårt totala erbjudande inom Industri & energi och det är en viktig del i Projektengagemang fortsatta expansion. Vi upplever flera nya affärsmöjligheter och en ökad efterfrågan inom detta område. Detta öppnar även upp för fler strategiska förvärv framöver, säger Hans Paulsson, affärsområdeschef Industri & energi, Projektengagemang.Tallolja framställs av såpa och är en biprodukt vid produktion av pappersmassa. Användningen av just tallolja i biodiesel innebär nu att pappersbruken enklare kan sälja såpan, vilket också gör att marknaden för tallolja fortsatt kommer att vara expansiv. – Vi är övertygade om att den växande efterfrågan på miljövänlig biodiesel kommer öka behovet av anläggningar för produktion av tallolja. Rekryteringen av flertalet nya medarbetare är ett steg i denna satsning. Vår övergripande ambition är att fortsätta bidra till utvecklingen av framtidens energislag tillsammans med våra kunder, avslutar Hans Paulsson, affärsområdeschef Industri & energi, Projektengagemang.