2017-09-25 | Pressmeddelande

Svenskarna i ny undersökning: Östergötlands företag bäst på miljö och hållbarhet – Norrbotten och Gotlands sämst

Under de senaste åren har arbetet med CSR på svenska företag ökat lavinartat och majoriteten anser att deras arbetsgivare tar ansvar både samhällsmässigt- och socialt. Det visar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern. Samtidigt tycker många att det finns utrymme för förbättringar. Nästan hälften vill nämligen att deras arbetsplatser ska satsa mer på miljö- och hållbarhet. En fjärdedel anser dessutom att arbetsgivare bör ta ett större socialt ansvar.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer. Undersökningen visar att hela 38 procent anser att deras arbetsplatser tar ett fullt samhällsmässigt- och socialt ansvar, men många efterfrågar större ansvarstagande kring miljö, hållbarhet och sociala frågor.

Norrbotten och Gotland längst ner på listan

Östergötland toppar listan över var svenskarna anser att deras arbetsgivare tar mest ansvar. Västernorrland och Kalmar följer tätt därefter. Norrbotten och Gotland hamnar däremot
längst ner på listan. Nästan var femte norrbottning och gotlänning anser nämligen att deras arbetsplatser inte tar ett tillräckligt stort samhällsmässigt ansvar. Undersökningen visar
också att 43 procent av männen anser att deras arbetsplatser helt och hållet tar ansvar medan motsvarande siffra bland kvinnor endast ligger på 34 procent. Det är även kvinnor som i högre utsträckning vill att deras företag ska satsa på ett ökat jämställdhetsarbete.

– Svenskarna är överens om att det behövs fler satsningar på miljö- och hållbarhetsarbete från företag som är verksamma i Sverige. Det gäller därför att göra sitt arbete mer konkret och belysa hur varje enskilt företag och medarbetare kan bidra till ett bättre samhälle. För oss samhällsbyggare kan det handla om att välja mer materialeffektiva byggmetoder och långsiktighet vid stadsplanering, säger Per-Arne Gustavsson, VD på Projektengagemang.

 

Topplista – Här tar flest företag samhällsmässigt- och socialt ansvar

1. Östergötlands län

2. Västernorrlands län

3. Kalmar län

4. Kronobergs län

5. Jönköpings län 

 

Topplista – Här tar färst företag samhällsmässigt- och socialt ansvar

1. Norrbottens län

2. Gotlands län

3. Skåne län

4. Södermanlands län

5. Västmanlands län

 

Om undersökningen

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

 

Bilaga.

Anser du att din arbetsplats tar ett samhällsmässigt- och socialt ansvar, 

gällande till exempel miljö, hållbarhet, mångfald och jämställdhet?

 

Alla

Män

Kvinnor

Ja, helt och hållet

38 %

43 %

34 %

Ja, delvis

51 %

47 %

55 %

Nej

11 %

10 %

11 %

Anser du att din arbetsplats tar ett samhällsmässigt- och socialt ansvar?

Län

Ja, helt och hållet

Ja, delvis

Nej

Östergötland

40 %

53 %

7 %

Dalarna

40 %

50 %

11 %

Värmland

40 %

47 %

13 %

Västmanland

39 %

48 %

13 %

Västernorrland

38 %

55 %

8 %

Västra Götaland

38 %

53 %

9 %

Stockholm

38 %

50 %

12 %

Kronoberg

37 %

55 %

8 %

Gotland

37 %

45 %

18 %

Södermanland

36 %

50 %

14 %

Jämtland

35 %

56 %

9 %

Örebro

35 %

56 %

9 %

Blekinge

35 %

56 %

9 %

Skåne

34 %

49 %

17 %

Uppsala

33 %

58 %

9 %

Jönköping

32 %

60 %

8 %

Halland

32 %

58 %

10 %

Västerbotten

32 %

57 %

11 %

Gävleborg

32 %

56 %

12 %

Kalmar

31 %

62 %

7 %

Norrbotten

31 %

51 %

19 %

Vad av följande behöver förbättras på din arbetsplats gällande 

samhällsmässigt- och socialt ansvar?

 

Alla

Män

Kvinnor

Fler satsningar på miljö och hållbarhetsarbete

44 %

42 %

46 %

Större socialt ansvarstagande

27 %

28 %

25 %

Tydligare jämställdhetsarbete

21 %

15 %

25 %

Utökat mångfaldsarbete

17 %

15 %

19 %

Vet ej

37 %

39 %

36 %