2017-05-10 | Regulatoriska pressmeddelanden

Stark inledning på 2017

Årets första kvartal uppvisade en stark tillväxt i både omsättning och resultat. Nettoomsättningen ökade med 56 procent och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 122 procent. Tillväxten i omsättning och rörelseresultat förklaras av de bolag som förvärvades 2016. I början av året har ett antal strategiskt viktiga uppdrag vunnits.

FÖRSTA KVARTALET, 1 JANUARI – 31 MARS 2017 

  • Nettoomsättningen uppgick till 303 (195) MSEK, en tillväxt motsvarande 56 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA), inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 32 (21) MSEK och exklusive jämförelsestörande poster till 38 (21) MSEK
  • Rörelseresultat (EBIT), inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 26 (14) MSEK och exklusive jämförelsestörande poster till 32 (14) MSEK
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgår totalt till 6 (0) MSEK och har belastat både EBITDA och EBIT under första kvartalet
  • Periodens resultat uppgick till 16 (10) MSEK
  • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 2,73 (1,70) kr
  • I februari 2017 tecknade Projektengagemang ett ramavtal med Botkyrka kommun. Avtalet innebär att Projektengagemang blir Botkyrka kommuns prioriterade partner vid byggprojektering, ett helhetsåtagande som avser all teknisk projektering för både om- och nybyggnation
  • I mars 2017 vann Projektengagemang upphandlingen av generalkonsultuppdrag för SL avseende det nya Spårvägsmuseet i Stockholm. Den vunna upphandlingen innebär att Projektengagemang ansvarar för all projektering inom ett flertal områden


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

  • I april 2017 upphandlades Projektengagemang, som en av fem aktörer, av Swedavia att bygga om och förnya Sveriges flygplatser. Avtalet omfattar i första hand att tillgodose byggtekniska lösningar och projektering till Sveriges fyra största flygplatser. Den uppskattade totala beställningsvolymen för hela upphandlingen uppgår till 260 miljoner kronor över tre år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år

Här finner du rapporten i sin helhet.

Ladda ned pressmeddelande