2017-03-31 | Pressmeddelande

Projektengagemang vinner generalkonsultuppdrag för SL

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har efter en upphandling vunnit generalkonsultuppdraget för det nya Spårvägsmuseet i Stockholm. Uppdragsgivare är SL och Projektengagemang är ansvarig för gestaltning och all projektering.

Projektengagemang har sedan starten 2006 fokuserat på att erbjuda sammansatta konsulttjänster inom arkitektur, industri och energi, installation samt bygg och anläggning. Idag finns bolaget på ett 30-tal orter i Sverige och nyligen anställde Projektengagemang sin tusende medarbetare.

Diskussionerna om att flytta Spårvägsmuseet till Hjorthagen har pågått under en längre tid och efter en upphandling har Projektengagemang fått i uppdrag att verkställa flytten. Projektengagemang ska nu sköta all projektering inom en rad områden, bland annat konstruktion, arkitektur, el, vvs, kalkyl, brand och sprinkler. Arbetet förväntas pågå i ett år och är värt drygt tio miljoner kronor.

­­­– Det är både hedrande och roligt att vi fått äran att vara generalkonsult i detta prestigeuppdrag. Det här är ett kvitto på att vårt erbjudande är konkurrenskraftigt, men det är också ett bevis på att kunderna efterfrågar mer sammansatta åtaganden. Vår breda kompetens och integrerade arbetssätt utmanar helt klart de traditionella teknikkonsulterna, säger Patric Kjellin, affärsområdeschef på Projektengagemang.