2015-12-22 | Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang tar in 80 miljoner i nytt kapital – ska öka förvärvstakten

Konsultkoncernen Projektengagemang fortsätter sin expansion. Nu har bolaget tagit in 80 miljoner kronor i nytt kapital från nya investerare. Avsikten är främst en bibehållen takt av nya företagsförvärv inom företagets olika affärsområden.

Projektengagemang har sedan starten år 2006 fokuserat på att erbjuda konsulttjänster inom arkitektur, byggnad, installation, industri och energi, infrastruktur samt projektledning. Idag har Projektengagemang cirka 650 medarbetare spridda över hela landet och (cirka siffror 2015) 2014 omsattes 610 miljoner kronor. Målet är att inom några år vara ett av de tio största konsultföretagen i Sverige.
Ett steg i den riktningen är att bolaget nu tar in nytt kapital. Den nya kapital-anskaffningen har skett genom en nyemission och totalt har 80 miljoner kronor tagits in via nyemission av 851 063 B-aktier. Därutöver har en aktiekonvertering genomförts, där aktieägande i respektive dotterbolag har konverterats till aktier i moderbolaget. Detta har inneburit en nyemission av 1 916 351 B-aktier fördelade på 256 aktieägare. Av dem är 84 redan aktieägare i bolaget. Aktiesammansättningen är, efter genomförda emissioner, totalt 5 851 414 aktier fördelat på 2 056 000 A-aktier och 3 795 414 B-aktier.
– Vi fortsätter att växa både organiskt och genom förvärv. Med hjälp av de nya kapitalet arbetar vi vidare mot vårt mål att omsätta en miljard och en börsnotering 2017. Vår avsikt är att fortsätta förvärva nya företag inom alla våra affärsområden. Vi är inne i en mycket spännande fas och är övertygade om att vi snart utmanar branschens större aktörer även i omsättning, säger Per-Arne Gustavsson, vd på Projektengagemang.