2017-04-04 | Pressmeddelande

Projektengagemang ska bygga om Sveriges flygplatser

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har av Swedavia fått i uppdrag att bygga om och förnya Sveriges flygplatser. Avtalet omfattar i första hand att tillgodose byggtekniska lösningar och projektering till landets fyra största flygplatser. Den uppskattade beställningsvolymen uppgår till 260 miljoner kronor över tre år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år. Totalt har fem aktörer upphandlats.

Projektengagemang har sedan starten 2006 fokuserat på att erbjuda sammansatta konsulttjänster inom arkitektur, industri och energi, installation samt bygg och anläggning. Idag finns bolaget på ett 30-tal orter i Sverige och nyligen anställde Projektengagemang sin tusende medarbetare.

De flygplatser som i det första skedet ska byggas om och förnyas är Stockholm Arlanda Airport (ARN), Bromma Stockholm Airport (BMA), Göteborg Landvetter Airport (GOT) och Malmö Airport (MMX). Projekt kommer att bestå av att ta fram kompletta program-, system- och bygghandlingar, utredningar, ritningar, beskrivningar och upphandlingsunderlag etc. Projektören ska även vara behjälplig vid beräkningar och utredningar.

­­­– Våra flygplatser knyter samman Sverige och är en bro till världen utanför. Därför är det lite extra spännande att få ansvaret att vara med i arbetet att utveckla dem. Under upphandlingen har det ställts väldigt hårda krav på bredd och specialistkompetens. Därför känns det bra att vi nu blivit så pass stora och starka att vi kan leverera efter de allra tuffaste önskemålen, säger Patric Kjellin, affärsområdeschef på Projektengagemang.