2016-10-13 | Pressmeddelande

Projektengagemang rekryterar två nya avdelningschefer

Konsultföretaget Projektengagemang fortsätter att växa och rekryterar nu två nya medarbetare till affärsområdet PE Infrastruktur. Anders Attelind, tidigare anställd på företagen AECOM och Ramböll, anställs som chef för den nya miljöavdelningen inom affärsområdet. Ansvarig för vattenavdelningen blir nu Michael Ohlsson som senast kommer från en tjänst på SWECO.

Projektengagemang grundades 2006 och har sedan dess vuxit till ett av Sveriges största konsultföretag inom arkitektur och teknik. Koncernen har hög ambition att fortsätta växa och anställer därför två nya chefer inom affärsområdet för infrastruktur.
Anders Attelind rekryteras som chef för den nystartade miljöavdelningen. Han har en bakgrund som konsult på företaget AECOM samt uppdragsledare på Ramböll. Avdelningen kommer att vara inriktad mot miljöfrågor och erbjuda tjänster inom bland annat förorenad mark, MKB, tillstånd, geologi, byggnadsmiljö, vattenmiljöutredningar och Due Diligence. 
Michael Ohlsson tar över som avdelningschef för vattenfrågor inom PE Infrastruktur. Avdelningen, kallad VattenPartner, kommer att arbeta med projekt kring dricksvatten, badhus, industriell vattenrening och kommunala avloppsreningsverk. Michael Ohlsson har erfarenhet från 250 vattenreningsuppdrag som exempelvis innefattar ombyggnation av vattenverk med membranteknik och en djup och bred förståelse för branschens utmaningar.  Michael kommer närmast från en tjänst på SWECO och var nyligen huvudförfattare i SKLs bok om nybyggnation och renovering av badhus. Avdelningen erbjuder tjänster så som besiktningar av vattenverk och badhus, utbildningar, pilotförsök med moderna filter för rening av exempelvis humus, järn, mangan för vattenverk, projektering av ny kostnadseffektiv vattenrening, stöd vid incidenter och vid renovering och nybyggnation av badhus och vattenverk.
– De nya rekryteringarna är ett steg i vår utveckling att bli en av Sveriges främsta konsultkoncerner. Med sina spetskompetenser och gedigna erfarenhet kommer Michael Ohlsson och Anders Attelind att vara stora tillgångar för affärsområdet. Det stärker också vårt helhetserbjudande och därmed fortsätter vi att skapa ett ökat värde för våra kunder, säger Örjan Bryggö, affärsområdeschef Infrastruktur på Projektengagemang.
– Projektengagemang är ett företag på frammarsch och det är spännande att få vara med på resan till att bli ett av Sveriges största konsultbolag. Arbetet med hållbarhets- och miljöfrågor har redan kommit långt i koncernen men det finns givetvis saker att förbättra. Jag ser fram emot att tillsammans med kompetenta och duktiga medarbetare utveckla och driva detta arbete framåt, säger Anders Attelind, avdelningschef miljö, PE Infrastruktur.