2016-08-15 | Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang gör sitt bästa kvartal någonsin

Projektengagemang Sweden AB (publ) delårsrapport januari–juni 2016. Det andra kvartalet för 2016 har enligt VD Per-Arne Gustavsson kännetecknats av stabil tillväxt, integrationsarbete och ett fortsatt arbete mot ett utvidgat helhetserbjudande för koncernens kunder.

APRIL TILL JUNI 2016

 • Omsättning 207 (167) MSEK
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA 22 (19) MSEK
 • Rörelseresultat, EBIT 16 (15) MSEK

JANUARI TILL JUNI 2016

 • Omsättning 425 (342) MSEK
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA 43 (40) MSEK
 • Rörelseresultat, EBIT 30 (30) MSEK
 • Tillväxt via förvärv och rekrytering

VD Per-Arne Gustavsson kommenterar:

 • Verksamheten
  Det senaste kvartalet uppvisade en stabil tillväxt och vi har även fortsatt med integreringsarbetet avseende de förvärv som genomförts. Resultatet och utvecklingen för det första halvåret är tillfredsställande och vi har en hög efterfrågan kring våra tjänster. Det ger ett fortsatt stort rekryteringsbehov samt förvärvsaktiviteter. 
 • Marknadsläget
  Marknadsläget för de tjänster som Projektengagemang erbjuder bedöms som stabilt, men utgångsläget för de olika marknaderna skiljer sig åt. Framförallt är marknaden inom byggindustrin stark i både Stockholm och Göteborg. De offentliga investeringarna ligger kvar på samma höga nivåer med bland annat uppgraderingar av sjukhus samt hållbara investeringar vad gäller drift av fastigheter. Det påverkar fyra av våra marknadsområden där främst installationssektorn utmärker sig.
 • Kunderbjudande
  Trenden att kunderna efterfrågar färre och större leverantörer för att förbättra kvalitet och minska risken i projekt håller fortsatt i sig. Projektengagemang ligger väl framme med erbjudanden av sammansatta tjänster som nu förstärks ytterligare genom ett utökat samarbete med vårt indiska bolag.

Hela rapporten kan laddas ned här.

Ladda ned pressmeddelande