2017-01-12 | Pressmeddelande

Byggbranschen välkomnar Sveriges första IPMA-registrering

Teknik- och arkitektkonsulten Projektengagemang har utvecklat en utbildning för IPMA-certifiering som vänder sig till projektledare inom byggbranschen. Kursen finns tillgänglig via utbildningsföretaget EGA. Projektledarcertifiering innebär en kvalitetsstämpel av en projektledares kunskaper.

Projektengagemang är först i Sverige med att utveckla en kurs som är grund för IPMA-certifiering. De som tagit fram kursen är seniora projektledare med bakgrund inom både bygg, tillverkning och telekom. De har gedigen kunskap kring projektledningsteori som de använt i kursen, kombinerat med byggbranschens vokabulär och relevanta övningsexempel. 

Projektledare som genomför kursen kan ta nästa steg till certifiering. Certifierade projektledare blir internationellt gångbara och certifierade att arbeta inom olika branscher.

– Många branscher ligger långt fram i kunskap om projektledningsteori och väljer att certifiera sin projektledare. Detta är något som tidigare saknats i byggbranschen. Trots att vi i praktiken förmodligen är den bransch som kan projektledning bäst ligger vi efter när det gäller teoretisk kunskap. IPMA-certifiering av projektledare är vanligt i andra branscher och den nya kursen är nu ordentligt efterfrågad - speciellt bland yngre, säger Åsa Jacobsson, Avdelningschef Management på Projektengagemang.