I södra delen av Uppsala växer den nya stadsdelen Rosendal fram. Området ska bli en blandad stadsdel med bostäder, handel, kommunikationer, skola och närhet till naturen. Här bygger PE tillsammans med Skandia Fastigheter Woodhouse Rosendal.

Woodhouse Rosendal kommer att rymma 158 lägenheter invid stadsdelens nya torg, Talltorget. Byggnationen pågår sedan 2018 och inflyttning är planerad till 2019.

Husen kommer att byggas på mellan fem till åtta våningar kring en gemensam innergård med flera gemensamma funktioner som odlingar, verkstad och lekplatser. Samtliga lägenheter kommer att få balkonger och husen kommer till stor del att byggas i trä. I bottenvåningarna ut mot Torgny Segerstedts allé och mot torget kommer det att finnas lokaler. Husen kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Höga krav från myndigheter
Den största utmaningen i detta projekt har varit att hantera den brandtekniska utformningen av träfasaden där krav från myndigheter ska samspela med önskemål från beställaren. Brandskyddet projekterades i dessa delar med hjälp av analytisk dimensionering för att möjliggöra en lösning som säkerställer att samtliga krav tillgodoses. Genom att verifiera brandskyddet för fasaden med analytisk dimensionering medförde det att fler leverantörer av fasadsystem kunde konkurrera vilket i slutändan gav en mycket billigare produkt.

PE var även med och tog fram en ramhandling för el- och telesystem. Detta inkluderade bland annat kraft, belysning, data och passerkontroll.