I vårt nya PE-hus Aura i Malmö sitter Ole von Gertten. Han arbetar som regionchef för akustik i syd inom det nyformade affärsområdet Miljö. Vi på redaktionen fick en pratstund med Ole om vem han är, om vad en akustiker egentligen gör och om hans resa från jazzpianist i USA till PE.

Hej Ole, kan du berätta lite om dig själv?
Jag är nybliven småbarnsförälder så det blir tyvärr inte mycket tid över för vare sig sömn eller fritidsintressen. Men jag är väldigt musikintresserad och har sysslat en del med musik tidigare. Jag har ganska nyligen flyttat tillbaka ner till min hemstad Malmö från att senast ha jobbat vid kontoret i Marievik i Stockholm. Jag hade bott i Stockholm i omkring fem år och jag kände mig färdig med det. I kombination med det fick jag också en möjlighet att starta upp en akustikavdelning här i Malmö och en kombination av de två sakerna gjorde att jag valde att flytta tillbaka.

Ni sitter sedan i december i Aura. Hur känns det att sitta där?
Det känns jättebra och det är verkligen ett lyft för oss och för PE. Innan vi flyttade in i Aura hade vi akustiker lite provisoriska kontor, först gästade vi arkitekterna, sedan satt vi i ett kontorshotell och därefter med elkonsulterna. Nu känns det mycket bättre att vi tre som är akustiker här idag har fått vår egen plats om man säger så.

Kontoret är väldigt fint! Jag hade inte fått tillfälle att se det innan flytten och när vi kom hit första dagen var allt inrett och klart. Det är ett av de finare PE-kontoren. Stor eloge till de som skött allt planerings- och inredningsarbete. Jag tycker också att det är väldigt smidigt att vi nu samlat alla teknikområden på ett gemensamt kontor i Malmö. På så vis kan vi samverka mer då det går att ställa snabba frågor till varandra utan att behöva mejla eller ringa. Målet är ju att vi ska samverka mer och PE-huset öppnar upp möjligheter för det.

Vad gör en akustiker?
Kort beskrivet så jobbar vi akustiker med ljud och hörselintryck - hur man kan skapa behagliga vistelsemiljöer som minskar stress och ökar ens välmående. I praktiken handlar det ofta om att fastställa och förebygga bullerproblem i olika sammanhang. Det kan också handla om att förbättra akustiken i byggnader och offentliga miljöer. Exempelvis att optimera akustiken för taluppfattbarhet i ett klassrum eller en hörsal, minska sorl i en lunchrestaurang, hur man får akustisk avskildhet i öppna kontor eller hur man kan anpassa akustiken för att det ska låta så bra som möjligt i en konserthall eller i en inspelningsstudio.

Bland många konkurrenter är det vanligt att man delar in akustiker i olika fack. Ett fack är samhällsakustiker som arbetar med ljud utomhus genom att med beräkningar kartlägga och hantera buller från till exempel trafik eller industrier. Byggnadsakustiker är ett annat fack där de arbetar med projektering och frågor kopplade till ljud och buller i byggnader. Slutligen har vi mätakustiker som åker ut i fält och utför besiktningar och ljudmätningar. Samspelet mellan fackområdena är ofta begränsat och ineffektivt. Ofta på grund av stela hierarkiska strukturer inom organisationerna. Lidande blir kunden som anlitat en konsult som bara löser delar av projektets akustiska problemställningar utan något helhetsgrepp.

Hur fungerar det på PE?
I Malmö försöker vi göra annorlunda och strävar mot att alla jobbar mer brett. Vår inriktning är att en akustiker alltid bär helhetsansvaret för alla delmoment inom ett och samma projekt. På detta vis får våra kunder ett och samma ansikte som de kan vända sig till. Detta arbetssätt innebär att man får axla ett större helhetsansvar och att man måste bredda sin specialistkompetens - inte minst sin sociala kompetens. Det har varit väldigt utvecklande för oss att jobba enligt denna filosofi. Vi upplever att fler och fler kunder väljer att anlita oss framför någon av våra större konkurrenter då de känner att de får bättre personlig kontakt och ett större förtroende.

En typisk projektcykel för ett nybyggnadsprojekt kan inledas med att vi tidigt i början av planprocessen kartlägger de yttre akustiska förutsättningarna. Vi hjälper sedan till med att tolka relevanta regelverk och ger förslag på hur man ska utforma en detaljplan. Därefter hjälper vi exploatören med byggnadsprojektering i programhandlings- och bygglovsskedet vilket kan mynna ut i att vi tar fram en ljudskyddsbeskrivning som blir en del av ett förfrågningsunderlag. I nästa skede anlitas vi av entreprenören för detaljprojektering och upprättande av bygghandlingar. Under byggskedet är vi med och utför besiktningar och provmätningar för att sedan i slutändan, i samband med färdigställande av projektet, utföra slutbesiktningar för slutbesked och miljöcertifieringar.

Hur kom du in på den här yrkesbanan?
Det är egentligen en ganska lång historia. Jag började som jazzpianist i USA och efter ett tag gick jag successivt över till att hålla på med inspelning och inspelningsteknik i musikstudios. Det var från den bakgrunden jag började studera ljud- och inspelningsteknik. Mina tankar då var att bara hålla på med musikstudios. Jag började min praktik på ett företag i Stockholm som heter LN Akustikmiljö med Lennart Nilsson som mentor. Lennart är en av Sveriges mest framstående akustiker och då inte minst inom musikstudiosegmentet. Jag praktiserade några månader och så småningom fick jag en anställning. LN Akustikmiljö blev sedermera förvärvade av PE så det är på den vägen jag hamnade här.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det jag uppskattar mest är att det är ett väldigt självständigt arbete. Ofta är man ensam som akustiker i stora projekt vilket gör att det råder mycket frihet under ansvar och det tilltalar mig. Jag tycker också att det är kul och speciellt för PE att vi löser kundens problem och odlar långvariga relationer med våra kunder.

Vad är det som är mest utmanande och svårt?
Det kan vara utmanande när besluten vi tar ibland får väldigt stora konsekvenser för projektet. Ibland står också akustiska egenskaper direkt mot andra egenskaper och då kan det hetta till och bli en strid med de andra projektörerna i projektgruppen. Det kan vara lite läskigt, framförallt när man är ny, men det är väldigt belönande och givande när det går bra och man får igenom akustiklösningar som ger ett bra slutresultat.

Vem eller vilka kan behöva en akustiker?
Nästan alla teknikområden kan påverkas på något sätt av akustik men de vi oftast jobbar tätt med är Arkitekter, Landskapsarkitekter, Konstruktörer, Miljösamordnare och Projektledare. Ett stort problem som ofta uppstår är att akustiker tas in för sent i ett projekt. Då kan det bli svårt att lösa akustiska problem utan att det ger stora påföljder för projektet. Det kan till exempel handla om att man behöver ändra byggnadsutformning, planlösningar eller placering av en hel byggnad eller att man behöver använda helt andra typer av material och dimensioner i bjälklags- och väggkonstruktioner än man tänkt sig. Det kan leda till att man behöver planera om och göra om alla ritningar för ett projekt. För att undvika denna typ av problem bör man involvera oss tidigt. Det kan ofta räcka med en snabb avstämning i ett tidigt skede för vi ska kunna fånga upp och uppmärksamma akustiska svårigheter som är svåra att lösa i efterhand.