I vår intervjuserie Vi på PE får du möta flera av våra duktiga medarbetare. Den här gången har vi träffat Robert Berg som arbetar som brandingenjör sedan 18 år tillbaka.  

Vi träffade Robert på vårt kontor på Södermalm i Stockholm för att bättre kunna sätta oss in i hur en medarbetares vardag kan se ut inom affärsområdet Brand, Risk & Skydd.

Vad gör en brandingenjör?
Vi designar till stor del brandskydd som följer myndighetskrav. Vårt uppdrag är helt enkelt att vara experter på att lagstiftningarna följs och vi ansvarar för att följa alla riktlinjer kring brand och risk. Med brandskydd menas allt från utrymningsvägar, brandcellsindelning, släcksystem och brandlarm till materialval, bärverk och frångänglighet samt utrymning för funktionshindrade.

Om en arkitekt exempelvis har valt ett material måste denne stämmas av med oss så att de följer myndigheternas krav. Vi ritar ofta brandskisser, planritningar och sektioner på arkitektens ritningar. Vi jobbar även med riskbedömning, såsom hantering av brandfarliga och explosiva varor och detaljplanärenden som kan handla om hur nära en byggnad får ligga en hårt trafikerad väg.

Sist men inte minst besiktar och kontrollerar vi att byggnader är byggda så som det är föreskrivit, vilket bland annat berör byggnadens brandklassade väggar och utrymningsvägar. Vidare samlas egenkontroller in som behövs för byggnadens slutbevis.

Hur kan en typisk arbetsdag se ut?
Vi fungerar som en essentiell, rådgivande funktion då kraven och lagarna från myndigheterna har blivit allt mer detaljerade. Det här gör att dagen ofta innefattar möten med en projektgrupp eller en arkitekt för att kunna hjälpa dem att navigera sig i detta. Vi jobbar också ofta i team då vi har många pågående projekt samtidigt. Sedan spenderar jag även en stor del av dagen med att skriva brandskyddsbeskrivningar och riskbedömningar.

När i projektkedjan ska man kontakta en brandingenjör?
Om man ska bygga ett hus är det bland det första man ska göra efter att en arkitekt har designat det. När beställaren godkänt den preliminära utformningen skickas lämpligen ritningarna till oss för en första kontroll av brandskyddet. När handlingarna sedan är godkända och klara ska de följas projektet ut och ges till de övriga projektörerna. Mitt råd är att alltid lägga några timmar på att ha kontakt med en brandingenjör i början av ett projekt.

Varför ville du bli brandingenjör?
Jag började faktiskt min karriär som idrottslärare. När jag sedan ville sadla om och bli ingenjör föll valet på att utbilda mig till brandingenjör eftersom det var, och fortfarande är, en hög efterfrågan på den kompetensen i branschen. Som av en slump startade Lunds Tekniska Högskola en brandingenjörsutbildning 1986 – i samma veva som jag ville byta bransch.

I början av min ingenjörskarriär arbetade jag som konsult på en brandstation, men jag valde redan efter ett år att gå vidare och började istället designa släcksystem. Resten är historia och nu har jag jobbat hela 18 år på Brandgruppen.

Vilket är det mest spännande projektet du har arbetat med?
Många av de spännande projekt jag har medverkat i är säkerhetsklassade så jag kan tyvärr inte gå in på vilka det är. Det jag kan säga är att det är många påverkande parametrar som gör dessa projekt extra roliga. De är ofta en jätteutmaning med en anläggning som är hemlig då den har säkerhetskrav som är extremt tuffa och komplexa. Sen är det även intressant och utmanande att arbeta med K-märkta byggnader där man måste komma på kreativa brandskyddslösningar.

Roberts favoritprojekt
SCA, Östrand
Bilia