Simon Nilsson är utbildad brandingenjör och har sedan i somras även en master i riskhantering. Sedan några månader tillbaka arbetar han som gruppchef på PE i Stockholm inom affärsområdet Brand, Risk & Skydd. Han har mycket fokus på samverkan både med andra brandprojektörer inom PE och andra discipliner bland annat för att stärka PEs kultur och varumärke.

Kan du berätta lite om vem du är utanför arbetet?
Jag är en väldigt aktiv person som inte ligger i soffan särskilt ofta. Jag tycker om att träna och är tidigare elitsimmare som varit med och simmat SM bland annat. Utöver träningen brukar jag också umgås med vänner och titta på fotboll – främst Hammarby. Jag är uppvuxen i Rönninge som ligger söder om Stockholm, men nu bor jag i Årsta.

Du arbetar på Stockholmskontoret Fatburen som gruppchef. Kan du berätta lite mer om ditt arbete där?
Jag är brandingenjör och gruppchef för brandavdelningen inom Brand, Risk & Skydd i Stockholm och Västerås. I min chefsroll fokuserar jag mycket på samverkan mellan de olika kontoren i Stockholm samt brandavdelningen i Göteborg som är en ganska ny enhet inom PE. Utöver det skriver jag anbud och samordnar mycket med andra enheter internt.

Jag arbetar också en hel del som brandingenjör i projekt och mina kompetensområden som jag är främst intresserad av är hantering av brandfarlig vara och riskhantering bland annat. Jag är också delaktig i en del lite större projekt då jag är en av två personer som är certifierad sakkunnig inom brandskydd som heter SAK3. Det är någonting som mer och mer eftersträvas av beställare och ibland också från Byggnadsnämnden. Ett större projekt jag är delaktig i just nu är ett samverkansuppdrag på en flygplats där vi har kompetenser inom både mark, geoteknik, hållbarhet, brand och säkerhet - vilket känns väldigt kul.

Vad arbetade du med innan du kom till PE?
Jag är utbildad brandingenjör och har också en master i riskhantering som jag slutförde i somras. Jag har arbetat mycket inom läkemedelsindustrin tidigare, men också genom många andra projekt såsom skolor, hyresgästanapassningar, kontor och större samlingslokaler. Jag har med andra ord arbetat inom många olika typer av projekt. Inom läkemedelsindustrin, där jag har arbetat mest, har jag arbetat med hantering av brandfarliga varor, riskutredningar och brandprojektering av ganska komplexa byggnader som kräver alternativa lösningar. Det har varit väldigt spännande och roligt så därför jag valde att utveckla min riskkompetens.

Vad får dig extra engagerad i ditt jobb just nu?
Att kunna utveckla mina medarbetare och gruppen. Utöver det tycker jag också att det är en spännande resa att kunna samarbeta med andra kontor och områden inom BRS. Genom att organisationen består av flera tidigare konsultbolag finns det en stor potential att kunna utveckla verksamheten genom att ta tillvara på varandras expertkunskaper.

Vad tycker du är extra utmanande?
I och med att det är ett så stort företag kan det vara svårt att anpassa och hitta rätt kompetenser inom det projektet som man är involverad i. När man väl hittar det är det ju verkligen ett bra verktyg för att nå ett bra resultat.

Samverkan är något som pratas mycket om på PE, vad innebär det för dig?
Jag tycker att det är jätteintressant att vi har så mycket olika kompetenser inom ett och samma företag och det är viktigt då att man kan utnyttja det på rätt sätt så att man kan få hållbara projektgrupper. Det gör också att man kan samarbeta på ett bra sätt i framtida projekt av liknande karaktär. Ett steg som vi i vår grupp arbetar med nu är att komma ut på våra kontor i Stockholm och träffa folk. Ett första steg är att vi ska sitta på Hantverkargatan, men vi planerar även att sitta på andra kontor i Stockholm någon dag i veckan för att kunna nå ut bättre och kunna erbjuda vår kompetens och hjälpa till i småfrågor och mindre projekt. Det är viktigt att vi tar tillvara på den arbetsbeläggning vi har inom PE och nyttjar den på bästa sätt för en hållbar framtid.