Linda Kärrstedt arbetar inom affärsområdet Arkitektur på vårt kontor i Malmö. Hon jobbar som uppdragsansvarig arkitekt och som studiochef sedan drygt ett år tillbaka.

Vad gör en studiochef?
Mitt arbete handlar om att skapa de förutsättningar som krävs för att alla ska må bra, utvecklas, känna sig delaktiga och kunna genomföra sitt arbete på bästa vis.

I mitt arbete som studiochef ingår bland annat arbetsuppgifter såsom resursplanering, uppdragshantering, ekonomi, marknadsarbete, strategiskt arbete inklusive handlings- och utbildningsplan, personalansvar, utvecklings- och lönesamtal.

När i ett projekt ska man kontakta en uppdragsansvarig arkitekt?
Man kan kontakta oss i alla skeden – men ju tidigare desto bättre. På så vis får vi de bästa förutsättningarna att göra ett riktigt bra jobb.

Vi är gärna med och träffar hyresgäst eller verksamhet i tidigt skede. Vi kan också vara behjälpliga i dialogen med brukaren i form av workshops eller liknande. Detsamma gäller i dialogen med myndigheter, beställare, förvaltare och entreprenörer.

Vad fick dig att vilja bli arkitekt och studioschef?
Jag har älskat att teckna och skapa sedan barnsben. Jag växte upp i ett hus mina föräldrar byggt och boendemiljön var väldigt viktig för mina föräldrar. Mitt intresse för utformning och det kreativa men också det funktionella kommer nog därifrån.

Jag valde att bli studiochef för att jag ville vara med och forma ett kontor där vi tillsammans skapar en miljö för lärande, erfarenhetsåterföring, feedback och framförallt glädje och motivation i det dagliga arbetet. Jag tycker dessutom att det är spännande med personal-, utbildnings- och kvalitetsfrågor.

Vad är det bästa med ditt arbete som arkitekt?
Det bästa är att man får arbeta kreativt och att arbetet är mycket varierande.

Man ställs hela tiden inför nya frågeställningar och utmaningar och det finns alltid något nytt att lära sig, både i samarbetet internt men också i dialog med beställare och andra konsulter. Det är givande att se hur vi utvecklas tillsammans och får ny inspiration av varandra, lär oss av varandras erfarenheter och hur olika infallsvinklar verkligen kan bidra till ett bättre slutresultat.

Vad är det bästa med att arbeta på PE?
Jag tycker det är roligt och bra att det satsas mycket på samverkan. Att man arbetar för att det ska bli större närhet till andra discipliner. Med PEs samlade kompetens som stöd kan vi stärka vår roll som arkitekter och skapa mervärde i projekten.

Hur ser din arbetsvardag ut?
Min arbetsdag börjar redan på bussen på väg in till kontoret. Där har jag tid att fundera över och organisera upp dagen samt reflektera över hur jag kan bli en bättre ledare. Detta är en del av den kurs i utvecklande ledarskap som jag fått möjlighet att delta i. Som ny studiochef lär jag mig hela tiden.

Dagarna består mycket av möten och samtal både internt och externt med kunder och övriga konsulter. Ibland är det samtal med medarbetare som behöver stöd och har frågor eller så är det en situation som uppkommit i projekten som vi måste hantera.