Tor-Inge Bakken har tidigare arbetat inom byggbranschen i många år innan han blev uppdragsledare inom gruppen omgivningspåverkan. Han arbetar tillsammans med sitt team med bland annat riskanalyser, vibrationsmätningar och syneförrättningar för vibrationsalstrande markarbeten. På senare tid har även bergbesiktningar blivit en del av arbetsuppgifterna, främst efter sprängningsarbeten vid bostadsbyggen och GC-vägar. Här berättar han lite mer om sig själv och om sitt arbete.

Kan du berätta lite om dig själv?
Jag är född och uppvuxen i Norge och där bodde jag de första nio åren innan vi flyttade till Sverige. Nu bor jag i Vällingby. På fritiden försöker jag spela så mycket biljard som möjligt nu i vintertid. Under sommaren spelar jag golf och cyklar en del i den mån det går. 

Hur kommer det sig att du hamnade på den här banan från byggbranschen?
Oj, det var ett riktigt bananskal via en kollega till mig här på avdelningen - som då jobbade som sotare. De blev inhyrda för att inledningsvis göra provtryckningar utav rökkanaler för besiktningsarbeten. Sen växte det och blev mer och mer arbeten. Han blev besiktningsman på det bolaget, sen tipsade han mig om att de sökte en uppdragsledare. Då tänkte jag att ja, varför inte? Det kan vara kul att prova någonting helt nytt och på den vägen är det.

Kan du berätta lite mer om er verksamhet?
Vi startade vår verksamhet 2015 i Marievik i Stockholm och vi är idag fem stycken inom vår grupp. Vi arbetar främst med omgivningspåverkan vilket handlar om att ta fram riskanalyser för vibrationsalstrande arbeten vilket kan vara allt ifrån sprängning, schaktning, pålning och spontning med mera. Vi sätter riktvärden för hur mycket det får vibrera och synliggör risker för vår beställare så att de vet vad de ska tänka på. Lika så kan vi kallas in för att göra en bergbesiktning på arbetsplatser där det finns misstanke eller oro för bergskärningen efter sprängningar, detta görs såklart för att kunna i den mån det är möjligt säkerställa arbetsmiljön för dom arbetare som kommer jobba i närheten av bergskärningen, och dels vid en färdigsprängd bergskärning där andra personer kan komma till skada från nedfallande stenar,  detta är än så länge en liten del, men vi hoppas på att kunna utveckla det specifika området mycket mera.

- Så fort man gör någonting i marken så skapar det vibrationer - därför är vårt jobb att först ta reda på vad som finns i marken, vilka fastigheter som är närliggande och hur de kan påverkas.

Vi har flera projekt i Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Linköping och Göteborg. Det som är speciellt med att jobba i Stockholm är att allt finns i marken. Precis allt. Och allt är nära också. Alla de tomter som bebyggs idag är de sista tomterna som ingen ville ha för 30 år sedan och det finns en anledning till det. Det är ofta dåliga markförhållanden med mycket fyllnadsmassor, miljögifter och annat skräp som har dumpats från tidigare industrier. Det innebär att det blir en hel del att synliggöra för beställaren.

När i ett projekt kommer ni in?
Vi kommer in ganska tidigt, men vi vill komma in ännu tidigare. Ofta blir vi uppringda kanske två-tre veckor innan markstart för det är då de kommer på att de har glömt att göra en riskanalys. Då kan det bli väldigt stressigt att hinna med, det kan fort bli mycket besiktning och ibland ett omfattande kontrollprogram som ska läggas in i riskanalysen, i riskanalysen ger vi också förslag på var man monterar vibrationsmätarna någonstans så att man kan följa arbetet. Vår lilla bransch är som en extrem berg- och dalbana. Det går fort uppåt och fort neråt och däremellan har vi våra mätare som tickar på varje dag.

Hur kan en arbetsdag se ut i ditt arbete?
Arbetet är väldigt olika. Man kan gå in en dag på kontoret med lite småpyssel, någon bergrapport som ska skrivas eller en bergbesiktning som ska förberedas. Sen kan det vara någon som drar av en sprängsalva någonstans i Stockholm som leder till ett övertramp, alltså att man går över det riktvärdet vibrationerna ska hållas under. Då börjar telefonerna ringa. Oftast är det inga problem, men det finns alltid en risk att ett större problem uppstår. Vissa anläggningsägare har exempelvis ofta gränsvärden – alltså värden som inte under några omständigheter får överstigas. Om det sker kan anläggningsägaren gå in och stoppa hela bygget för att göra en utredning och göra bedömningar på hur man ska fortsätta.

Vad gör dig engagerad på jobbet?
Jag tycker att samverkan är väldigt kul och det är något vi måste arbeta mer med! Vi har börjat samverka lite med vissa avdelningar och vi försöker så gott det går att presentera oss och vara runt och träffa så mycket folk inom PE som möjligt. Vi har främst varit runt i Stockholm och Göteborg – det är en bra början. Vi samverkar också en hel del med geoteknik som ligger oss väldigt nära och där har vi mycket samarbete. Vår grupp ligger organisatoriskt i geotekniksektionen, vilket är naturligt då markrapporterna utgör en stor del av våra riskanalyser. Utöver det har vi också samverkat en del med miljö, projektledning, akustik samt byggnad.

Vad är extra utmanande och svårt?
Jag skulle nog vilja säga att den största utmaningen vi har inledningsvis i våra uppdrag är att få fram all relevant information innan vi kan sammanställa vår riskanalys. Det finns så mycket och en hel del av det vi faktiskt upptäcker i marken är sekretessbelagt.

Finns det något extra kul med sökningsarbetet?
Det är väldigt roligt att det finns så mycket historia som kommer med i våra riskanalyser. Jag får ofta sitta inne i Tekniska Nämndhuset och bläddra i dokument från 1800-talet och framåt. Det är väldigt häftigt och spännande. Någon gång ibland har jag till och med fått ta på mig handskar och hålla i en originalritning som är ritad för hand på gamla vaxpapper. Allting är så extremt detaljerat - problemet är ju dock att det inte alltid är lätt att förstå vad de skrivit på den tiden, men det är det som är roligt.

Hur tycker du att det är att jobba på PE?
Jag trivs väldigt väl i största allmänhet. Det känns som att bolaget börjar landa lite nu. Det var lite spretigt i början och det var lite dålig kommunikation, vilket inte är så konstigt med tanke på att det var så många olika bolag inom samma koncern. Jag har varit med om det förut. Ett bolag jag arbetade på förr köpte upp många bolag så jag känner ju igen symptomen. Och mycket utav det jag hörde då under de perioderna var samma sak som när jag började här 2015.

Det är först i år vi har blivit ett PE och det känns som att vi har en mycket tydligare identitet nu. Vi har mycket större möjligheter att effektivisera, samlokalisera oss och samverka mellan våra olika kompetenser. Det känns mer bekvämt nu helt klart och jag ser fram emot ökad samverkan och ett ännu starkare PE framöver.