Mats Elmefors är nyligen utsedd till säkerhetschef på PE. Han har en lång bakgrund inom koncernen och är den som ska se till att vi alla är, och känner oss, trygga på vår arbetsplats.

Hej Mats, vad gör en säkerhetschef?
Att vara säkerhetschef är väldigt brett, säkerhetsarbetet genomsyrar alla delar av verksamheter och arbetsinsatsen är varierande. Min roll innefattar bland annat att ta fram policys och riktlinjer, riskanalyser, att säkerställa att verksamheten följer de lagar och regler som finns gällande skydd och säkerhet, systematiskt brandskyddsarbete, teknisk bevakning, krishantering, hot- och våldsfrågor, informationssäkerhet, utbildning och mycket mer.

Vad innebär det att vara säkerhetschef på PE?
Som säkerhetschef på PE gäller det att göra det möjligt för medarbetare att kunna utföra sitt arbete i en miljö där de både är och upplever sig som trygga och säkra. Jag arbetar bland annat med utbildningsmaterial gällande säkerhet och säkerhetsskydd som kommer bli en del av PE skolan framöver. Det är viktigt att säkerhetskulturen är en naturlig del av vardagen på PE.

Arbetet innefattar även rollen som säkerhetsskyddschef i säkerhetsskyddade uppdrag och tonvikten under våren har varit de säkerhetsskyddade projekt och uppdrag PE har, nya avtal har varit nödvändiga i och med fusionen. Många av dessa uppdrag påverkar även verksamheten i stort i allt från verksamhetssystem, IT, utformning och larm och lokala kontor till utbildningar i säkerhet och säkerhetsskydd.